Werk&Mantelzorg

Binder Groenprojecten BV – Groenvoorziening

Erkend mantelzorgvriendelijk sinds: 9 oktober 2014

Al bijna 80 jaar legt Binder Groenprojecten b.v. haar zorg en kennis in de groene ruimte. Met onze opdrachtgevers realiseren en beheren we onder andere Groene Daken, Speelnatuur en Heem. Zo realiseren en beheren we met u een gezonde, groene en dus leefbare omgeving. De organisatie is gevestigd in Poortugaal en heeft 45 medewerkers.

Welke concrete acties hebt u uitgevoerd om medewerkers bewust te maken van het thema?

 • Er heeft een digitaal onderzoek naar de beleving van de combinatie werk en mantelzorg plaatsgevonden onder alle medewerkers.
 • Er is informatiemateriaal over werk en mantelzorg en het ondersteuningsaanbod van het Steunpunt Mantelzorg verspreid onder medewerkers.
 • Er heeft een informatiebijeenkomst plaat gevonden voor alle werknemers ter introductie van het digitale onderzoek, ter bewustwording van het thema Mantelzorg en ter informatie over het ondersteuningsaanbod.
 • De onderzoeksresultaten zijn teruggekoppeld in een bijeenkomst voor leidinggevenden.

Hoe bevordert u de dialoog tussen leidinggevenden, mantelzorgers en collega’s?

 • Het thema Mantelzorg is middels een module opgenomen in het Persoonlijk Veiligheids- en informatieboek.
 • Mantelzorg is een vast agendapunt tijdens functioneringsgesprekken.

Welke maatwerkoplossingen zijn in de organisatie mogelijk en hoe is dit geregeld?

 • Binder gaat het gesprek aan tussen leidinggevende en werknemer zodra bekend is dat hij/zij mantelzorgtaken heeft/krijgt.
 • (Tijdelijke) aanpassing van het takenpakket is mogelijk.
 • Tijdelijke aanpassing van de werktijden zijn mogelijk (flexibele werktijden).

Welke concrete stappen hebt u gezet om het thema te implementeren en te borgen in de organisatie:

 • Er is jaarlijks aandacht voor Mantelzorg tijdens de Dag van de Mantelzorg middels het informatie aanbod van het lokale Steunpunt Mantelzorg.
 • In het kader van duurzame inzetbaarheid  is gekozen voor een integrale aanpak. Vanuit de wens om een goede werkgever te zijn, is er oog voor arbeidsbelastbaarheid en als onderdeel hiervan de werk/mantelzorg balans. Hiermee is het aspect mantelzorg integraal verbonden met de RIE en Werkvermogensmonitor.

NB: Branchevereniging is op de hoogte gesteld van het traject dat Binder heeft gelopen om mantelzorg bespreekbaar te maken op de werkvloer en hoe hier concreet vorm aan is gegeven.(zie ook deze bijlage in Arbo nr 1,2 2014)

Zij zijn begeleid door Jong en Veer, een mantelzorgadviesbureau voor bedrijven en gemeenten: www.jongenveer.nl.

Heeft u vragen over de aanpak van Binder Groenprojecten, neem dan contact op met de heer R. Luyk, adjunct-directeur, info@binder.nl  010-5016111.

http://www.binder.nl/wud/171-mvopraktijk

Binder Groenprojecten BV - Groenvoorziening is 1 van de erkende organisaties.
Overzicht van alle organisaties