Werk-Mantelzorg

Brandwijk Kerstpakketten Promo.nl

Erkend mantelzorgvriendelijk sinds: 17 november 2015

Brandwijk Kerstpakketten verzorgt al ruim 30 jaar kerstpakketten en relatiegeschenken. Promo.nl levert al meer dan 10 jaar promotionele artikelen en werkkleding. Bij Brandwijk/ Promo.nl werken 9 medewerkers in vaste dienst en 45 oproepkrachten. Beide bedrijven onderscheiden zich op het gebied van duurzaamheid en zijn als enige in de branche gecertificeerd voor ISO9001, CO2 prestatieladder niveau 3 en Fira Brons. Sinds januari 2014 is de Brandwijk/ Promo.nl ook Europees MVO gecertificeerd, EPPA zilver.

Welke concrete acties hebt u uitgevoerd om medewerkers bewust te maken van het thema?

 • Tijdens een gezamenlijk werkoverleg is het onderwerp ‘werknemers met een mantelzorgtaak’ besproken. Bij het personeel is sindsdien bekend dat als iemand problemen ervaart, bijvoorbeeld door mantelzorgtaken, dit altijd bespreekbaar is en dat het bedrijf samen met de werknemer naar een oplossing zal zoeken. Het personeel heeft ook kunnen zien dat de afgelopen jaren voor meerdere collega’s die mantelzorg verrichten, passende oplossingen zijn gevonden.
 • In het jaarlijkse evaluatiegesprek komt de balans tussen privéleven en werk ter sprake.
 • De externe vertrouwenspersoon is op de hoogte van het beleid met betrekking tot werknemers met een mantelzorgtaak.

Hoe bevordert u de dialoog tussen leidinggevenden, mantelzorgers en collega’s?

 • In de opzet voor evaluatiegesprekken is een aparte vraag opgenomen over de balans tussen werk en privéleven. Daarbij wordt specifiek naar mantelzorgtaken gevraagd.
 • Brandwijk/Promo.nl heeft een externe vertrouwenspersoon aangesteld om assistentie te verlenen bij privéproblemen en mantelzorg. Deze vertrouwenspersoon is aanwezig bij de jaarlijkse evaluatiegesprekken en, indien nodig, ook bij andere gesprekken van leidinggevenden met personeel. Deze persoon is op de hoogte van het mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid van Brandwijk/Promo.nl.

Welke maatwerkoplossingen zijn in de organisatie mogelijk en hoe is dit geregeld?

Brandwijk/Promo.nl zoekt altijd naar een individuele passende oplossing waarmee een medewerker werk en mantelzorg kan blijven combineren. Tot nu toe hebben we de oplossingen gevonden in:

 • Thuiswerken
 • Flexibele werktijden
 • Onbetaald verlof
 • Extra verlof sparen

We staan ook open voor andere oplossingen, zoals uren compenseren, werk ruilen met collega’s of tijdelijk minder werken. Wat wel en niet mogelijk is, is wel afhankelijk van de functie en werkzaamheden van de betreffende werknemer.

Welke concrete stappen hebt u gezet om het thema te implementeren en te borgen in de organisatie:

 • Met nieuwe werknemers worden alle huisregels besproken.
 • Een nieuwe werknemer wordt op de hoogte gebracht van het bestaan van de externe vertrouwenspersoon.
 • Bij het afsluiten van overeenkomsten met werknemers in verband met mantelzorgtaken, wordt in vrijwel alle gevallen het contract ondertekend samen met de partner/echtgeno(o)te.
 • Het mantelzorgbeleid is een vast onderdeel in evaluatiegesprekken.
 • We organiseren jaarlijks een feestelijke bijeenkomst met partners of gezinnen voor de onderlinge binding en betrokkenheid.
Brandwijk Kerstpakketten Promo.nl is 1 van de erkende organisaties.
Overzicht van alle organisaties