Werk&Mantelzorg

Brede Welzijnsinstelling (BWI) Papendrecht

Erkend mantelzorgvriendelijk sinds: 18 april 2018

BWI Papendrecht is een welzijnsorganisatie die aan alle inwoners van Papendrecht flexibele, zorgvuldige en effectieve ondersteuning biedt op het brede welzijnsgebied van wonen, werken, zorg en financiën. Onderdelen: cliëntondersteuning, sociaal juridische dienstverlening, mantelzorgondersteuning, vrijwilligerssteunpunt en sociaal culturele activiteiten voor ouderen.

Sinds 1 januari 2018 is Sterk Papendrecht de naam die het Sociaal Team en CJG Papendrecht en de organisaties MEE, Vivenz, Stichting Jeugdteams ZHZ, Rivas consultatiebureau en de BWI Papendrecht hanteren bij hun activiteiten. Er werken 8 mensen.

Welke  acties heeft uw organisatie uitgevoerd om medewerkers bewust te maken van het thema?

 • Er is een teambijeenkomst georganiseerd over het thema mantelzorg.
 • Binnen het pand hangen posters van onze eigen campagne “hoeveel mantelzorger ben jij?”
 • Voorlichting over mantelzorgondersteuning door onze mantelzorgconsulenten aan de collega’s binnen het team Volwassenen en het team Jeugd over mantelzorg en mantelzorgondersteuning.

Hoe bevordert u de dialoog tussen leidinggevenden, mantelzorgers en collega’s ?

 • Thema wordt meegenomen in het functioneringsgesprek
 • In ons kleine team is er vrij goed zicht op de privé omstandigheden van de medewerkers en wordt waar nodig meteen geanticipeerd als medewerkers mantelzorger worden e/o hun mantelzorgsituatie verandert.

Welke maatwerkoplossingen zijn in de organisatie mogelijk en hoe is dit geregeld?

 • Wij werken met maatwerkoplossingen. In principe kunnen dat alle mogelijkheden zijn. In het verleden zijn de volgende oplossingen ingezet:
  • de mogelijkheid om onder werktijd regelzaken te doen
  • zorgverlof
  • tijdelijk minder werken
  • tijdelijk thuis werken
  • flexibele werktijden
 • Deze opties worden altijd afgesproken met de directeur.

Welke stappen hebt u gezet om het thema te implementeren en te borgen in de organisatie? 

 • In het personeelshandboek, onderdeel Verlof, is een paragraaf opgenomen over het maken van afspraken met de directeur. Alle medewerkers hebben hiervan een exemplaar ontvangen en kunnen het handboek ook digitaal inzien.
 • In onze organisatie zijn twee medewerkers inzetbaar als mantelzorgconsulent. Zij verzorgen de individuele ondersteuning van mantelzorgers, lotgenotencontact (Alzheimer Café, Mantelzorg Salon), cursussen (Zorg de Baas, Minfulness voor Mantelzorgers), netwerkbijeenkomsten voor mantelzorgambassadeurs, voorlichting voor collega’s intern en extern, organiseren de Dag van de Mantelzorg in samenwerking met externe organisaties en zetten vrijwillige maatjes en vrijwillige regelmaatjes in ter ondersteuning van mantelzorgers.
 • Er wordt jaarlijks extra aandacht aan het thema besteed, ook voor het personeel, op de Dag van de Mantelzorg.
Uitreiking Erkenning
vlnr: burgemeester gemeente Papendrecht, BWI Papendrecht, Dixi Sanitary Services

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Karin Verlinde, mail: k.verlinde@bwi-papendrecht.nl

https://www.sterkpapendrecht.nl/gezondheid-en-zorg/mantelzorg/

http://www.bwi-papendrecht.nl/mantelzorg.html

Brede Welzijnsinstelling (BWI) Papendrecht is 1 van de erkende organisaties.
Overzicht van alle organisaties