Werk&Mantelzorg

Bristol-Myers Squibb B.V.

Erkend mantelzorgvriendelijk sinds: 5 november 2018

Bristol-Myers Squibb is een internationaal farmaceutisch bedrijf met als missie het ontdekken, ontwikkelen en leveren van innovatieve medicijnen die patiënten helpen om ernstige ziekten te overwinnen. Er werken 85 medewerkers.

Welke concrete acties heeft uw organisatie uitgevoerd om medewerkers bewust te maken van het thema?

 • Aankondiging over belang Mantelzorg – introductie project & onderzoek/nul-meting
 • Onderzoek/nul-meting naar beleving combinatie werk en mantelzorg op werkvloer
 • Belang van mantelzorg gedeeld tijdens plenaire bijeenkomst
 • Uitkomsten onderzoek gedeeld met alle medewerkers + vervolgacties vermeld

Hoe bevordert u de dialoog tussen leidinggevenden, mantelzorgers en collega’s?

 • Thema wordt besproken in het teamoverleg /afdelingsoverleg.
 • Thema wordt besproken in de continue dialoog tussen manager en individuele werknemer.

Welke maatwerkoplossingen zijn in de organisatie mogelijk en hoe is dit geregeld?

 • Leidinggevende en mantelzorger zoeken samen naar maatwerkoplossingen
 • Verlofsoorten/policies die worden aangeboden:
  – Calamiteitenverlof
  – Kortdurend zorgverlof
  – Langdurend zorgverlof
  – Wet Flexibel Werken
  – BMS Flexible Way of Working policy

Welke concrete stappen hebt u gezet om het thema te implementeren en te borgen in de organisatie?

 • Aanvulling op intranet gemaakt op de pagina Verlofsoorten over mantelzorg.
 • Link naar websites over mantelzorg op intranet.
 • BMS NL HR Policies (Arbeidsreglement) gewijzigd met een nieuwe mantelzorg passage.
 • HR Shared Service Center teams (HR Assistants en Leave of Absence) geinformeerd/getraind. Teams zijn gevestigd in Engeland.
 • Lunchbijeenkomst met medewerkers gehouden.

Heeft u vragen over de aanpak van Bristol-Myers Squibb? Wij overleggen graag eerst of wij u in contact mogen brengen. Neem contact op met Jan Anne van Dijk, ja.vandijk@werkenmantelzorg.nl.

Bristol-Myers Squibb B.V. is 1 van de erkende organisaties.
Overzicht van alle organisaties