Werk&Mantelzorg

Carintreggeland

Mantelzorgvriendelijk sinds: 25 april 2012

Carintreggeland is een organisatie voor wonen, welzijn en zorg. Er zijn 4700 medewerkers in dienst op meerdere vestigingen.

Welke concrete acties hebt u uitgevoerd om medewerkers bewust te maken van het thema?

 • Onderzoek/nul-meting Werk en Mantelzorg  uitgevoerd.
 • Berichten op intranet geplaatst.
 • Posters over het thema opgehangen door de organisatie.
 • Jaarlijkse mantelzorgdag organiseren.
 • Bespreken tijdens intercollegiale overleggen.

Zij zijn begeleid door Jong en Veer, een mantelzorgadviesbureau voor bedrijven en gemeenten: www.jongenveer.nl

 

Welke concrete stappen hebt u gezet om het thema te implementeren en te borgen in de organisatie:

 • Het Arbeidsreglement is gewijzigd en er is een nieuwe mantelzorgvriendelijke passage in opgenomen.
 • Met nieuwe medewerkers het gesprek aangaan over hun thuis/zorgsituatie. Daarbij wijzen we de nieuwe medewerker op de mogelijkheden in het arbeidsreglement.
 • Mantelzorg bespreekbaar maken tijdens functioneringsgesprekken.
 • Zo snel mogelijk met de medewerker in gesprek gaan wanneer bekend wordt dat hij/zij mantelzorgtaken heeft. Er wordt dan besproken of de combinatie werk en mantelzorg te combineren is of dat er aanpassingen nodig zijn.
 • Zorgt ervoor dat in de gesprekken en onderhandelingen met andere werkgevers, werkgeversorganisaties en de overheid steeds aandacht is voor werk en mantelzorg.)
 • Jaarlijks tijdens de Dag van de Mantelzorg een verwenmoment  aanbieden aan de mantelzorgers.

Heeft u vragen over de aanpak van Carint, neem dan contact op met:
J. Jongeling, locatiemanger.

Website Carintreggeland

Carintreggeland is 1 van de erkende organisaties.
Overzicht van alle organisaties