Werk&Mantelzorg

CVO ’t Gooi

Erkend mantelzorgvriendelijk sinds: 26 mei 2011

Christelijk Voortgezet Onderwijs ’t Gooi telt 300 werknemers en vier vestigingen. Het gaat om de volgende vestigingen:

 • Comenius College (gymnasium, atheneum, havo en mavo.)
 • Hilfertsheem – Beatrix (vmbo)
 • De Savornin Lohman (mavo en mavo/havo onderbouw)
 • College de OpMaat ( leerwegondersteunend beroepsonderwijs)

CVO ’t Gooi vindt het belangrijk medewerkers inzetbaar te houden. In het kader van levensfasebewust personeelsbeleid past dat er aandacht is voor mantelzorgers. Vandaar dat alle vestigingen mee doen aan het project  mantelzorgondersteuning.

CVO ’t Gooi heeft het volgende gedaan om medewerkers bewust te maken van het thema:

 • Berichten in de diverse persoonsinformatiebulletins van de verschillende vestigingen
 • Posters en brochures verspreid in de personeelskamers op de vestigingen
 • Personeelsgeleding van de medezeggenschapsraad betrokken bij het project
 • Enquête onder alle medewerkers uitgezet om aantal mantelzorgers in kaart te brengen en de mate waarin zij zich overbelast voelen.

CVO ‘Gooi doet het volgende aan het implementeren en borgen van het thema binnen de organisatie:

 • Workshop voor alle directieleden en afdelingsleiders om onder andere handvatten te krijgen om invulling te geven aan mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid.
 • Uit het onderzoek is gebleken dat regelingen en faciliteiten om werk en mantelzorg beter te kunnen combineren niet bij iedereen bekend waren. Dit heeft ertoe geleid dat er een notitie is opgesteld met diverse oplossingsrichtingen om medewerkers die werk en mantelzorg combineren, te ondersteunen. Deze informatie is voor iedereen toegankelijk via het intranet.
 • Tijdens functioneringsgesprekken worden mantelzorgsituaties bespreekbaar gemaakt.
 • Werkende mantelzorgers hebben de  mogelijkheid een training te volgen, gericht op het vergroten van de balans tussen werk en zorg.

Hebt u vragen over de aanpak van CVO ’t Gooi? Neem dan contact op met stafmedewerker P&O Linda Hoogkamp. Telefoon: 035 – 621 65 17

CVO 't Gooi is 1 van de erkende organisaties.
Overzicht van alle organisaties