Werk&Mantelzorg

De Sociale Maatschap

Erkend mantelzorgvriendelijk sinds: 24 februari 2020

De Sociale Maatschap is de partner voor maatschappelijke dienstverlening in Amsterdam. Het is de koepelstichting voor de stichtingen Doras, PuurZuid en Florijn Civiel Bewind. Wij verzorgen onze dienstverlening in stadsdeel Noord (Doras) en stadsdeel Zuid (PuurZuid). Wij bieden Jongerenschuldhulpverlening in de stadsdelen Centrum, West, Nieuw-West, Noord en Zuid. Florijn Civiel Bewind is ook buiten Amsterdam actief.

Onze visie en missie is dat iedereen ertoe doet en recht heeft op kwaliteit van leven. Wij bieden hulp op maat aan mensen die problemen ondervinden door een sociaaleconomische achterstand, fysieke of geestelijke beperking. Wij doorbreken isolement, bieden ondersteuning en maken mensen zo zelfredzaam als mogelijk, uitgaand van hun eigen kracht, talenten en met respect voor ieders eigenheid. Er werken circa 270 medewerkers bij De Sociale Maatschap en de aangesloten organisaties.

Welke  acties heeft uw organisatie uitgevoerd om medewerkers bewust te maken van het thema?

 • Onderzoek/nul-meting naar de beleving van de combinatie werk en mantelzorg op de werkvloer.
 • Oprichten werkgroep, bestaande uit 1 MT lid, HR adviseurs en diverse medewerkers die 3x per jaar bij elkaar komen om te evalueren hoe het op de diverse plekken gaat, wat er verbeterd kan worden.
 • Fortune cookies met diverse teksten op alle locaties uitgedeeld en ruimte gegeven om het thema bespreekbaar te maken.
 • Verlofregelingen geüpdatet en via intranet bekend gemaakt.
 • 3x per jaar verspreiden van een flyer dan wel op een andere ludieke manier aandacht (blijven) besteden aan mantelzorg.

Hoe bevordert u de dialoog tussen leidinggevenden, mantelzorgers en collega’s 

 • Verspreiding flyer dient er mede toe om aandacht voor het onderwerp te blijven vragen en er voor te zorgen dat ook nieuwe medewerkers bewust worden dat er over gesproken kan worden.
 • Tijdens de ontwikkelgesprekken (Ik-Zie-Jou-gesprekken) is het onderwerp van gesprek (vitaliteit).

Welke maatwerkoplossingen zijn in de organisatie mogelijk en hoe is dit geregeld?

 • thuis werken
 • diverse verlofmogelijkheden (zorgverlof – kort en langdurend)
 • loopbaanbudget omzetten in vitaliteitsuren
 • flexibel werken/andere tijden werken
 • minder werken – eventueel tijdelijk
 • maatwerkoplossingen

Welke stappen hebt u gezet om het thema te implementeren en te borgen in de organisatie:

 • De werkgroep, bestaande uit 1 MT lid, HR adviseurs en diverse medewerkers komen 3x per jaar bij elkaar om te evalueren hoe het op de diverse plekken gaat, wat er verbeterd kan worden. Zij houden vinger aan de pols en zorgen ervoor dat het thema op de agenda blijft staan.
 • Verlofregelingen staan op internet en worden actueel gehouden.
 • 3x per jaar aandacht vragen voor het thema door flyers en dergelijke, waarvan 1x per jaar aandacht rond de Dag van Mantelzorg.

Voor meer informatie over de aanpak van De Sociale Maatschap kunt u contact opnemen met Jan Anne van Dijk, ja.vandijk@werkenmantelzorg.nl.

De Sociale Maatschap is 1 van de erkende organisaties.
Overzicht van alle organisaties