Werk-Mantelzorg

De Tintengroep

Erkend mantelzorgvriendelijk sinds: 14 december 2020

De Tintengroep is sterk in sociaal werk. Wij helpen inwoners in Groningen, Drenthe, Friesland en Overijssel om in een kwetsbare periode in hun leven op eigen kracht hun situatie te verbeteren. Dit doen we door mensen handvatten aan te reiken die zij nodig hebben om tot een oplossing te komen. We proberen hierbij altijd het sociale netwerk –gezin, buren, vrienden- van de hulpvrager in te zetten. Want samen bereik je meer dan alleen. Onze ondersteuning is vaak kosteloos, op maat en altijd dichtbij. Naast sociaal werk zijn wij ook actief op het gebied van peuterspeelzaalwerk en voorscholen. De peuteropvang en de voorschool is er voor kinderen tussen de 2,5 en 4 jaar oud. Woon je in de gemeente Emmen, Oldambt, Pekela, Stadskanaal of Veendam? Dan kan jouw kind terecht op één van onze peuteropvanglocaties of voorscholen. 

Welke acties heeft uw organisatie uitgevoerd om medewerkers bewust te maken van het thema?
– in directieteam besluit genomen over traject
– de ondernemingsraad geïnformeerd over traject
– informatie over traject aan de leidinggevenden verspreid die zij met de medewerkers konden delen
– kick off bijeenkomst
– medewerkers geinformeerd over traject en medewerking gevraagd bij nulmeting (monitor)
– nulmeting (monitor) uitgezet
– resultaten monitor besproken in cocreatiebijeenkomst en acties geformuleerd
– acties uitgezet
– op de dag van mantelzorg (10-11) hebben de leidinggevenden oproep gekregen om het thema op de agenda te zetten van hun teams, ze hebben daarbij tools aangereikt gekregen en de tip om de professionele mantelzorgconsulent hierbij te betrekken

Hoe bevordert u de dialoog tussen leidinggevenden, mantelzorgers en collega’s?
Door de leidinggevenden te vragen het onderwerp te agenderen in het teamoverleg of hier een aparte bijeenkomst voor te organiseren. Ook kunnen ze hierbij de professionele Mantelzorgconsulenten die bij ons in dienst zijn betrekken/een rol geven.

Welke maatwerkoplossingen zijn in uw organisatie mogelijk en hoe is dit geregeld?
Afspraken met medewerkers die naast hun baan mantelzorger zijn, zijn altijd maatwerk. Leidinggevenden voeren deze gesprekken en kunnen daarbij gebruik maken van het advies van HR.
We maken daarbij gebruik van de regelingen uit de CAO’s en de zorgverzekeringen. We hebben 2 CAO’s: Sociaal Werk en Kinderopvang, beide kennen een artikel over Mantelzorgverlof. Vanuit de collectieve zorgverzekeringen zijn er ook mogelijkheden voor vergoedingen en we wijzen medewerkers op het WMO-loket van hun (woon)gemeente.

Welke stappen heeft u gezet om het thema te implementeren en te borgen in uw organisatie?
– in het strategisch HR beleid is het thema werk en mantelzorg opgenomen in de bouwsteen duurzame inzetbaarheid. Daarbij zijn KPI’s geformuleerd zodat we elk jaar meten wat de voortgang is met dit thema 
– het onderwerp wordt als bespreekpunt opgenomen in Resultaat Ontwikkel Gesprekscylus 
– het thema is opgenomen in de Onboarding (introductieperiode) 

Voorbeeldmateriaal: Werk-en-mantelzorg-Tintengroep.pdf 

De Tintengroep is 1 van de erkende organisaties.
Overzicht van alle organisaties
De erkenning aanvragen