Werk&Mantelzorg

De Zorggroep, regio Roermond

Erkend mantelzorgvriendelijk sinds: december 2012

De Zorggroep Roermond staat met een keur van zorgdiensten en vele woon- en zorgcentra klaar voor iedereen in Noord- en Midden-Limburg die zorg nodig heeft, van jong tot oud, voor intramurale en extramurale zorg. De Zorggroep telt 9 vestigingen in de regio en 2600 medewerkers. Het hoofdkantoor bevindt zich in Roermond.

Welke concrete acties hebt u uitgevoerd om medewerkers bewust te maken van het thema?

  • Onderzoek / nul-meting:  In 2011 heeft er in samenwerking met de universiteit Maastricht een onderzoek plaatsgevonden binnen de Regio Roermond naar Werk, (mantel)zorg en gezondheid waarin dit thema centraal stond
  • Berichten op intranet en in het bedrijfsmagazine Collega Z 
  • Posters over het thema opgehangen binnen de organisatie
  • Voorlichting gegeven in de teams en aan managers/ leidinggevenden door de mantelzorgconsulent
  • Middels een werkgroep is levensfasebewust personeelsbeleid in ontwikkeling waarin met verschillende levensfases van medewerkers (o.a. de fase ‘zorgen voor…’) rekening wordt gehouden.
  • Zowel de verlofregelingen als de CAO worden tijdens het arbeidsvoorwaardengesprek besproken

Welke concrete stappen hebt u gezet om het thema te implementeren en te borgen in de organisatie:

  • We blijven voorlichting geven binnen teams en aan managers/leidinggevende
  • We hebben een eigen mantelzorgconsulent in huis waar de medewerkers advies en informatie kunnen inwinnen omtrent de verschillende mogelijkheden rondom werk en mantelzorg
  • We maken mantelzorg bespreekbaar tijdens POP-gesprekken
  • We gaan direct met de medewerker in gesprek wanneer bekend wordt dat hij/zij mantelzorgtaken heeft. Er wordt dan besproken of de combinatie werk en mantelzorg te combineren is of dat er aanpassingen nodig zijn.

Heeft u vragen over de aanpak van de Zorggroep Roermond, neem dan contact op met: Afdeling P&O (Regio Roermond), de personeelsadviseur, tel: 0475-356216

 

http://roermond.gezien.nl/nieuws/de-zorggroep-voert-mantelzorgvriendelijk-personeelsbeleid.html

De Zorggroep, regio Roermond is 1 van de erkende organisaties.
Overzicht van alle organisaties