Driessen HRM

Erkend mantelzorgvriendelijk sinds: 28 september 2015

Driessen HRM biedt professioneel HRM-advies, diensten en ondersteuning met een persoonlijke aanpak aan organisaties in de publieke sector. Onze visie is: Mensen maken het verschil. We willen mensen en organisaties in staat stellen om het beste uit zichzelf te halen. Driessen HRM telt 9 vestigingen en het hoofdkantoor is gevestigd in Helmond. Er werken 400 medewerkers.

Welke concrete acties hebt u uitgevoerd om medewerkers bewust te maken van het thema?

 • Onderzoek/nulmeting van stichting Werk&Mantelzorg naar beleving van het thema in samenwerking met de ANBO en provincie Noord-Brabant
 • Terugkoppeling van de uitkomsten door directie naar de hele organisatie
 • Berichtgeving op intranet

Hoe bevordert u de dialoog tussen leidinggevenden, mantelzorgers en collega’s?

 • Thema komt in bilateraal overleg met leidinggevende aan de orde
 • Thema komt in teamoverleg aan de orde indien relevant

Welke maatwerkoplossingen zijn in de organisatie mogelijk en hoe is dit geregeld?

 • Leidinggevende en mantelzorger zoeken samen  naar oplossingen
 • Flexibele werktijden (afhankelijk van functie)
 • Tijdelijk minder werken
 • Thuiswerken
 • Zorgverlofregelingen inzetten

Welke concrete stappen hebt u gezet om het thema te implementeren en te borgen in de organisatie:

 • Leidinggevende en mantelzorger gaan samen in gesprek wanneer de situatie zich voordoet om oplossingen te bespreken, we gaan altijd uit van maatwerk
 • Afdeling HRM wordt betrokken indien dat gewenst is om mee te kijken naar de maatwerk oplossingen
 • We benoemen het thema mantelzorg expliciet bij de verlofregelingen die we kennen (miv 2016)
 • Bij Driessen zijn de kernwaarden “professioneel” en “persoonlijk” het uitgangspunt voor het beleid dat we voeren. Op het thema mantelzorg is dit ook het geval; we regelen dit onderling op een professionele goede manier, maar ook altijd heel erg persoonlijk!

Heeft u vragen over de aanpak van Driessen HRM, neem dan contact op met Marije de Greef – Massar, Manager HRM, mail: marije.degreef@driessen.nl.

Driessen HRM is 1 van de erkende organisaties.
Overzicht van alle organisaties