Werk&Mantelzorg

Spectrum – partner met Elan

Erkend mantelzorgvriendelijk sinds: 28 november 2011

Spectrum partner met elan is een ondernemende adviesorganisatie in Gelderland gericht op het brede sociale domein. Mantelzorgondersteuning is één van de belangrijkste thema’s. We hebben 66 medewerkers in dienst en Spectrum volgt de CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening.

Spectrum heeft een aantal activiteiten ondernomen om medewerkers bewust te maken van het thema:

 • Informatie verstrekt tijdens een personeelsbijeenkomst met alle medewerkers.
 • Informatie verstrekt per e-mail en via het MT nieuws aan alle medewerkers.
 • Actuele informatie op intranet geplaatst.
 • Posters over het thema opgehangen in de organisatie.
 • Ben-jij-1-op-de-8-ansichtkaarten onder alle medewerkers verspreid.
 • Rond de Dag van de Mantelzorg een activiteit georganiseerd voor alle medewerkers.
 • Tijdens functioneringsgesprekken en werkoverleggen worden mantelzorgsituaties bespreekbaar gemaakt. 

Om het thema te borgen houdt Spectrum mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid blijvend op de agenda: 

 • Mantelzorg is specifiek beschreven in het format voor functioneringsgesprekken.
 • Leidinggevenden bieden actief ruimte om een mantelzorgsituatie te bespreken tijdens deze gesprekken.
 • Medewerkers krijgen de ruimte tijdens werkoverleggen om mantelzorg te bespreken.
 • Samen met mantelzorgende medewerkers zoekt Spectrum naar maatwerkoplossingen.
 • Waar nodig worden verlofregelingen toegepast.
 • Afspraken in dit kader leggen we formeel vast en deze slaan we ook op in het dossier van de betreffende medewerker.
 • Jaarlijks organiseren we rond de Dag van de Mantelzorg een aandachtsmoment voor alle medewerkers.
 • Daarnaast bieden we ondersteuning aan steunpunten mantelzorg en gemeenten bij hun beleid en activiteiten voor mantelzorgende werknemers.
 • En we bieden werkgevers op uiteenlopende manieren ondersteuning bij het mantelzorgvriendelijker maken van hun personeelsbeleid.

 

Website Elan

Spectrum - partner met Elan is 1 van de erkende organisaties.
Overzicht van alle organisaties