Werk-Mantelzorg

Elk Welzijn

Erkend mantelzorgvriendelijk sinds: 10 november 2015

Het is onze missie om mensen die kwetsbaar zijn waar nodig in staat te stellen om zoveel mogelijk de regie over hun leven te blijven voeren en het leven te kunnen leiden dat zijzelf voor ogen hebben.

Bij Elk Welzijn zijn 26 medewerkers werkzaam en er is één vestiging.

Welke concrete acties heeft uw organisatie uitgevoerd om medewerkers bewust te maken van het thema?

In onze organisatie:

 • Als steunpunt mantelzorg zijn we dagelijks intern en extern bezig met dit thema. Het is een algemeen bekend onderwerp. Er is geen extra voorlichting nodig.
 • Een aantal jaar geleden is een symposium georganiseerd  met de titel “Werk en mantelzorg” . Toen is er veel expliciete aandacht geweest voor het thema.
 • Alle afdelingen van onze organisatie zijn ergens met het onderwerp mantelzorg bezig, zelfs de financiële afdeling (via de toekenning van het mantelzorgcompliment).
 • We hebben samen met Spectrum een avond georganiseerd voor het bedrijfsleven in Culemborg over werk en mantelzorg; veel eigen medewerkers dachten en deden mee.

Hoe bevordert u de dialoog tussen leidinggevenden, mantelzorgers en collega’s ?

 • Het thema werk en mantelzorg heeft aandacht in de jaarlijkse functioneringsgesprekken.
 • In individuele situaties maken we afspraken op maat.
 • Collega’s zijn betrokken met elkaar en denken mee om de collega met mantelzorgtaken te ontlasten/ondersteunen.
 • Interne audit ‘Mantelzorg’ uitgevoerd door Werk en mantelzorg.

Medewerkers bevragen elkaar actief naar de privésituatie en geven elkaar de ruimte om hier wel of niet op in te gaan.

Welke maatwerkoplossingen zijn in de organisatie mogelijk en hoe is dit geregeld?

 • Leidinggevende en mantelzorger maken samen maatwerkafspraken.
 • Flexibele werktijden zijn mogelijk, afhankelijk van functie.
 • Medewerker met mantelzorgtaken kan onder werktijd mobiel bereikbaar blijven voor het thuisfront.
 • Verlofregelingen staan vermeld in de cao die te vinden is in een algemene digitale map.
 • Wanneer de werknemer ervaart dat het evenwicht tussen werk en priveomstandigheden niet in balans is door tijdelijke of langdurige (mantel)zorgtaken, kan dit aangegeven worden bij de direct leidinggevende.
 • Loopbaanbudget, individuele keuze budget en werkkostenregeling kunnen ingezet worden t.b.v. de balans tussen werk en  mantelzorgtaken.

Welke concrete stappen hebt u gezet om het thema te implementeren en te borgen in de organisatie:

 • De directeur hecht belang aan een goede balans tussen werk en privé.
 • In het jaarlijkse functioneringsgesprek wordt er actief gevraagd naar een eventuele mantelzorgsituatie.
 • Medewerkers kunnen verlofregelingen gemakkelijk vinden op het digitale netwerk van ElkWelzijn.

Elk Welzijn is begeleid door Spectrum Elan, een adviesorganisatie voor het brede sociale domein: www.spectrumelan.nl

Persbericht Elk Welzijn

Elk Welzijn is 1 van de erkende organisaties.
Overzicht van alle organisaties