Vragen? Bel 0343 - 477 890
Werk&Mantelzorg

Elk Welzijn

Erkend mantelzorgvriendelijk sinds: 10 november 2015

Het is onze missie om mensen die kwetsbaar zijn waar nodig in staat te stellen om zoveel mogelijk de regie over hun leven te blijven voeren en het leven te kunnen leiden dat zijzelf voor ogen hebben.

Bij Elk Welzijn zijn 23 medewerkers werkzaam en er is één vestiging.

Welke concrete acties heeft uw organisatie uitgevoerd om medewerkers bewust te maken van het thema?

In onze organisatie:

 • Als steunpunt mantelzorg zijn we dagelijks intern en extern bezig met dit thema. Het is een algemeen bekend onderwerp. Er is geen extra voorlichting nodig.
 • 4 Jaar geleden is al een symposium georganiseerd  met de titel “Werk en mantelzorg” . Toen is er veel expliciete aandacht geweest voor het thema.
 • Alle afdelingen van onze organisatie zijn ergens met het onderwerp mantelzorg bezig, zelfs de financiële afdeling (via de toekenning van het mantelzorgcompliment).
 • In 2014 samen met Spectrum een avond georganiseerd voor het bedrijfsleven in Culemborg over werk en mantelzorg; veel eigen medewerkers dachten en deden mee.

Hoe bevordert u de dialoog tussen leidinggevenden, mantelzorgers en collega’s ?

In onze organisatie:

 • Actief vragen vanuit teamleiders en directie over mantelzorg: formeel (gesprekscyclus) en informeel (dagelijkse lunch samen, koffie). Er wordt bij mensen onderling veel gedeeld over ieders privéomstandigheden. We hebben een cultuur en sfeer van “we zorgen voor elkaar”. Collega’s onderling hebben een vertrouwensband met elkaar en hebben minstens één of twee anderen om zich heen om vraagstukken over het thema te kunnen bespreken.
 • Collega’s denken zelf mee om de ander te ondersteunen en bieden dat uit zichzelf aan. Er is veel verantwoordelijkheidsgevoel  en zelfregulerend vermogen. Als het MT hoort dat iemand een probleem heeft, komt vaak al de oplossing uit het team zelf.
 • De intensiteit van mantelzorgtaken is wisselend: soms lopen enkele mensen op hun tandvlees, maar dat wordt snel gesignaleerd en kan opgevangen worden.
 • We hebben enkele gevallen van continu zorg. Dit is bij 4 tot 6 personen bekend en besproken. Daarnaast nog fluctuerende aantallen ‘tijdelijke’ mantelzorgers. Daarmee zitten we boven het ‘landelijk gemiddelde’. 

Welke maatwerkoplossingen zijn in de organisatie mogelijk en hoe is dit geregeld?

In onze organisatie:

 • Bedenken leidinggevenden en mantelzorgers samen maatwerkoplossingen  – flexibiliteit in werktijden, verlichten werkzaamheden, thuiswerken, e.d. Het is een gezamenlijke zoektocht naar wat het beste werkt. Dat kan vrij gemakkelijk omdat de aard van het werk  flexibel is. Op balie/kantoorfuncties zit een duo wat flexibel kan werken.
 • Kunnen we kortdurend zorgverlof toekennen, indien nodig.
 • In het kader van de loopbaanbudget is het mogelijk om uren te sparen voor o.a. extra verlof.
 • Is mogelijk om medewerkers tijdelijk minder te belasten: bijvoorbeeld wel dagelijks zes uur werken, maar niet ook nog eens die moeilijke vergadering aan het eind van de dag.

Welke concrete stappen hebt u gezet om het thema te implementeren en te borgen in de organisatie:

In onze organisatie:

 • Wordt het PZ-handboek momenteel herschreven. We gaan het nu aanvullen met expliciete aandacht voor mantelzorgthema’s (bijvoorbeeld mantelzorg opnemen in de vragenlijst bij binnenkomst in de organisatie). We benoemen deze punten tijdens de presentatie van het nieuwe handboek naar het personeel toe.
 • In MT-overleg wordt besproken wie mantelzorgers zijn en of deze mensen voldoende ondersteuning krijgen om overbelasting te voorkomen.
 • Als werkethos tussen leidinggevende en werknemer verschilt, bijvoorbeeld doordat werknemer denkt niet meer zijn/haar werk te kunnen doen door de omstandigheden),gaan we het gesprek aan: wat kan je wel? Waar loop je tegenaan?
 • Geven we als leidinggevenden zelf het goede voorbeeld.
 • Laten we het PVT (vertegenwoordiging vanuit personeel) meedenken en adviseren, ook over mantelzorgkwesties.
 • Streven we in ons beleid naar het bewaren van een gezonde balans tussen werk en privé. De valkuil is eerder dat we te veel over mantelzorg kunnen hebben, dan te weinig. De boodschap vanuit het MT is: je privé beheerst niet je hele leven, je kan nog heel wat op je werk, ook al ben je mantelzorger.
 • We besteden elk jaar aandacht aan de dag van de mantelzorg.

Elk Welzijn is begeleid door Spectrum Elan, een adviesorganisatie voor het brede sociale domein: www.spectrumelan.nl

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met Annerieke van der Vegt (directeur) via: AvanderVegt@elkwelzijn.nl.

 

 

Persbericht Elk Welzijn

Elk Welzijn is 1 van de erkende organisaties.
Overzicht van alle organisaties