Werk&Mantelzorg

Envida

Erkend mantelzorgvriendelijk sinds: 13 november 2019

Envida biedt diensten aan op het gebied van wonen, welzijn en zorg aan ouderen en chronisch zieken in Maastricht en het Heuvelland. Envida heeft 20 vestigingen in Nederland waar 3000 medewerkers werken.

Welke  acties heeft uw organisatie uitgevoerd om medewerkers bewust te maken van het thema?

 • Bijeenkomsten met medewerkers georganiseerd bij de lancering van het beleid rondom Mantelzorg.
 • Brochure voor medewerkers.
 • Brochure voor leidinggevenden.

Hoe bevordert u de dialoog tussen leidinggevenden, mantelzorgers en collega’s 

 • Envida stuurt erop dat het leidinggevenden kader op de hoogte is van de verlofregelingen en in staat zijn om signalen rondom mantelzorg te herkennen.
 • De leidinggevenden hebben een instructie gehad hoe zij kunnen herkennen dat een medewerker mantelzorg verleent. Denk aan: Vaak enkele dagen vrij nemen (in plaats van een aaneengesloten vakantieperiode), regelmatig telefoneren in de pauze, zelden vrije dagen kunnen wisselen of kunnen overwerken, frequent verzuim, etc.

Welke maatwerkoplossingen zijn in de organisatie mogelijk en hoe is dit geregeld?

Verlofregelingen alleen bieden vaak niet genoeg soelaas voor langdurige mantelzorgtaken. Dan is het goed om met je leidinggevende in overleg te gaan voor maatwerkoplossingen zoals:

  • Aangepaste werktijden: Vroeger of later beginnen (bloktijden), een langere pauze en werken op andere tijden;
  • Meer werken in minder dagen waardoor je een dag(deel) vrij hebt in de week;
  • Jaarafspraken: In bepaalde periodes meer of minder uren maken dan contractueel is afgesproken;
  • Overuren: opnemen bij onverwachte zorgsituaties;
  • (tijdelijk) bepaalde diensten niet draaien, kortere of langere diensten draaien.

Daarnaast kunnen leidinggevende en mantelzorgers samen praktische afspraken maken over:

  • Gelegenheid om op het werk te bellen met thuis of instanties;
  • Bereikbaar mogen zijn tijdens werktijd;
  • Tijdige aankondigingen als roosters veranderen, overwerk noodzakelijk is of trainingen/werkzaamheden verder weg plaatsvinden.

Welke stappen hebt u gezet om het thema te implementeren en te borgen in de organisatie:

 • Er zijn thema bijeenkomsten georganiseerd.
 • Er zijn een tweetal brochures opgesteld, zowel voor de leidinggevenden als voor de medewerkers, die terug zijn te vinden binnen de ‘bibliotheek’ van de organisatie.

Voor meer informatie over de aanpak van Envida kunt u contact opnemen met Martijn Tillema, m.tillema@werkenmantelzorg.nl

Envida is 1 van de erkende organisaties.
Overzicht van alle organisaties