Werk&Mantelzorg

Facet Ridderkerk (voorheen Karaat)

Erkend mantelzorgvriendelijk sinds: 27 september 2018

Stichting Facet Ridderkerk is dé welzijnsorganisatie binnen de gemeente Ridderkerk. We werken samen met de gemeente en verschillende organisaties op het gebied van sport, recreatie, jongerenwerk, ouderenwerk, wijkwerk, vrijwilligerswerk en maatschappelijke dienstverlening.  De Stichting Facet Ridderkerk is voortgekomen uit een eerdere samenvoeging van Stichting Karaat en Stichting Sport en Welzijn. Facet Ridderkerk telt 6 vestigingen en er werken 60 medewerkers.

Welke concrete acties heeft uw organisatie uitgevoerd om medewerkers bewust te maken van het thema?

 • Het overzicht van regelingen voor werkende mantelzorgers is nagekeken en op de nieuwe situatie aangepast.
 • Er is een interactieve voorlichting gegeven over werk en mantelzorg aan het management en in de afzonderlijke teams.
 • Tijdens de voorlichtingen hebben alle medewerkers de zorgverlofregelingen en maatwerkmogelijkheden op papier gekregen. Deze zijn ook terug te vinden in de personeelsgids (digitaal).
 • Het beleidsstuk Mantelzorg is aangepast en in het personeelshandboek geplaatst, waardoor het inzichtelijk is voor elke werknemer.
 • Er is een anonieme enquête uitgezet onder de medewerkers en management.
 • De regelingen worden nogmaals bij het personeel onder de aandacht gebracht. Wij zullen dit combineren met het nieuws over het verkrijgen van de erkenning.
 • Facet Ridderkerk biedt elke werknemer en leidinggevende de mogelijkheid om gebruik te maken van de interne mantelzorgconsulenten. Zij hebben strikte geheimhouding en kunnen informatie verstrekken en eventueel doorverwijzen naar externe mantelzorgconsulenten.

Hoe bevordert u de dialoog tussen leidinggevenden, mantelzorgers en collega’s ?

 • Het thema wordt als vast onderdeel besproken tijdens de Persoonlijk Jaar Plan –gesprekken en evaluatiegesprekken (2 keer per jaar).
 • Vanuit het personeelsmanagement zal er een driejaarlijks medewerkerstevredenheidsonderzoek plaatsvinden. Hierin zal ook de balans tussen werk en mantelzorg meegenomen worden als nieuw vast onderdeel.
 • De Nieuwsbrief en Nieuwsflits van Karaat Mantelzorg worden intern naar alle collega’s gemaild. 

Welke maatwerkoplossingen zijn in de organisatie mogelijk en hoe is dit geregeld?

De maatwerkoplossingen zijn opgenomen in een Protocol mantelzorg en werk. Wanneer er bijzondere omstandigheden zijn in het privéleven van de werknemer die van invloed zijn op het werk, gaat de werknemer hierover in gesprek met werkgever.

Werkgever en werknemer analyseren samen welke mogelijkheden er zijn om aangepast te werken.

 • Opnemen/opsparen compensatie uren / opsparen van compensatie uren
 • Opnemen van geschonken bovenwettelijke uren van andere werknemers
 • Toepassen jaarurensystematiek
 • Aanpassen werktijden / flexibele werktijden
 • Thuiswerken
 • Verlof (kortdurend, langdurend en calamiteiten)
 • Aanpassen arbeidsuren (WAA)
 • Verlofuren kopen in het kader van individueel keuzebudget
 • Aanpassen functie/taken:
  – Er is een evaluatiemoment na 1 maand. Tijdens deze evaluatie wordt besloten of de afspraken voortgezet of aangepast moeten worden. Tevens wordt besproken hoe verder evaluatiemomenten in te zetten.
  – Gemaakte afspraken worden vastgelegd in het personeelsdossier.
  – Werkgever en werknemer bepalen hoe dit gecommuniceerd wordt in het team

Welke concrete stappen hebt u gezet om het thema te implementeren en te borgen in de organisatie:

 • Er is een nieuw beleidsstuk “Werk en mantelzorg bij Facet Ridderkerk” In deze notitie is de visie van de organisatie beschreven, zijn alle regelingen en de procedure bij gebruik beschreven en staan alle gemaakte stappen en de stappen die nog gemaakt gaan worden.
 • Het thema mantelzorg wordt als vast onderdeel besproken tijdens de Persoonlijk Jaar Plan –gesprekken.
 • Elke 3 jaar komt de balans tussen werk en mantelzorg aan de orde in het medewerkerstevredenheidsonderzoek.
 • Personeelsmanagement en de afdeling mantelzorgondersteuning evalueren jaarlijks met elkaar hoe mantelzorgvriendelijk het personeelsbeleid is.

Facet Ridderkerk (voorheen Karaat) is 1 van de erkende organisaties.
Overzicht van alle organisaties