Werk&Mantelzorg

Fatima Zorg

Erkend mantelzorgvriendelijk sinds: 7 november 2013

Fatima Zorg is expert in wonen, dagbesteding, behandeling en begeleiding van mensen met een matige tot zeer ernstige verstandelijke handicap. Fatima Zorg is gevestigd in Nieuw Wehl en telt 950 medewerkers.

Welke concrete acties hebt u uitgevoerd om medewerkers bewust te maken van het thema?

 • Powersessie Werk en Mantelzorg: 1 x voor MT, 1 x voor overige managers
 • Presentatie Werk en Mantelzorg voor teams ontwikkeld; deze eerst gepresenteerd aan alle managers (incl filmpje met interview van 2 van onze mantelzorgende mw’s).
 • Alle managers hebben deze presentatie laten zien in de teamoverleggen
 • Artikelen in personeelsblad, inclusief de kaart 1 op de 8; 1 x met aankondiging van onderzoek en 1 x artikel met de resultaten van het onderzoek
 • Berichten op intranet
 • Nulmeting via online onderzoek
 • Presentatie resultaten onderzoek en voorstel voor vervolgacties voor MT en voor overige managers

Welke concrete stappen hebt u gezet om het thema te implementeren en te borgen in de organisatie:

 • Agendapunt op jaargesprek
 • Vermelding op introductiesite
 • Er wordt een overzicht opgesteld van ondersteuningsmogelijkheden voor mantelzorgers (denk aan: respijtzorg via Stichting Handen in huis.nl, mogelijkheden via vakbonden of ziektekostenverzekeraar, inhuren Werkzorg Adviseur via J&V)
 • Update Verlofwijzer
 • Op Fatima Fitaal (www.fatimafitaal.nl) informatie over mantelzorg opnemen (oa bovengenoemde lijst en de Verlofwijzer)
 • Lunch organiseren voor mantelzorgende medewerkers op of rond de Dag van de Mantelzorg (10 november) om van gedachten te wisselen
 • Infobijeenkomst door het VIT-Hulp bij Mantelzorg (vanuit gemeente) zowel voor medewerkers als voor ouders van cliënten; informatie, lotgenotencontact, mogelijkheid persoonlijk gesprek met mantelzorgconsulent.
 • Mantelzorgspreekuur bij Fatima Zorg op locatie, voor medewerkers en voor ouders van cliënten, door VIT-Hulp bij Mantelzorg.

Zij zijn begeleid door Jong en Veer, een mantelzorgadviesbureau voor bedrijven en gemeenten: www.jongenveer.nl.

Heeft u vragen over de aanpak van Fatima Zorg, neem dan contact op met Ellen Pluimers, personeelsadviseur, mail: epluimers@fatimazorg.nl of 0314-696 911.

Fatima Zorg is 1 van de erkende organisaties.
Overzicht van alle organisaties