Werk&Mantelzorg

Felua-groep

Erkend mantelzorgvriendelijk sinds: 26 januari 2016

Felua-groep is een maatschappelijke onderneming in de regio Apeldoorn, Epe, Heerde. Onze doelstelling is mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te begeleiden naar zo regulier mogelijk werk. Re-integratie, mens- en arbeidsontwikkeling zijn onze kernactiviteiten.

Bij Felua-groep zijn 1500 WSW-medewerkers en 80 reguliere medewerkers werkzaam. Er zijn drie vestigingen. 850 WSW-medewerkers zijn gedetacheerd bij externe werkgevers.

Welke concrete acties heeft uw organisatie uitgevoerd om medewerkers bewust te maken van het thema?

 • Bijdrage aan Ronde Tafelsessie ‘Werk en Mantelzorg’ (2014) en ambassadeursbijeenkomst (2015) met Gemeente Apeldoorn, steunpunt mantelzorg De Kap en geïnteresseerde bedrijven in Apeldoorn, februari 2013.
 • Verdiepende, verkennende en informatieve overleggen over het thema Werk en Mantelzorg Felua-groep, De Kap en Jong en Veer.
 • Bewustwording sessie met werkgroep Werk en Mantelzorg bestaande uit teammanager, consulent, beleidsmedewerker, hoofd HRM, HRM adviseur, De Kap en Jong en Veer.
 • Organisatie en aanbieden van workshops Werk en Mantelzorg voor consulenten, teammanagers, HR-adviseurs en stafleden. 

Hoe bevordert u de dialoog tussen leidinggevenden, mantelzorgers en collega’s? 

 • Mantelzorg is een vast onderwerp van het (functionerings-)gesprek met medewerkers en WSW medewerkers
 • Doelgroepmedewerkers zijn op de hoogte van, en ervaren de mantelzorgvriendelijke cultuur binnen Felua-groep en weten dat ze altijd terecht kunnen met dilemma’s voortvloeiend uit de ‘werk-en-mantelzorg-combinatie’ bij hun leidinggevende.
 • Wij verwijzen in voorkomende gevallen door naar steunpunt Mantelzorg De Kap.
 • Er vindt interne communicatie plaats over het thema Werk en Mantelzorg.
 • Het thema wordt besproken in het teamoverleg /afdelingsoverleg.
 • Er worden workshops georganiseerd voor leidinggevenden. 

Welke maatwerkoplossingen zijn in de organisatie mogelijk en hoe is dit geregeld?

 • Leidinggevende/collega’s en mantelzorger zoeken samen naar maatwerkoplossingen wanneer deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van werkzaamheden i.c.m. de noodzakelijke zorgtaken.
 • Flexibele werktijden, roosteraanpassing, zorgverlof zijn bespreekbaar en inzetbaar om de ‘werk-en-mantelzorg-combinatie’ mogelijk te maken voor medewerkers bij Felua-groep.
 • Er wordt actief gewezen op de mogelijkheid van gebruik wettelijke verlofregelingen.
 • Aanpassing taken- en functie pakket als (tijdelijke) oplossing om de combinatie Werk en Mantelzorg mogelijk te maken voor werkende mantelzorgers. 

Welke concrete stappen hebt u gezet om het thema te implementeren en te borgen in de organisatie:

 • Maakt het thema mantelzorg bespreekbaar in de organisatie.
 • Gaat met medewerkers in zijn algemeenheid het gesprek aan over hun thuis/zorgsituatie. Daarbij wijzen ze medewerkers op de mogelijkheden m.b.t. mantelzorg-maatregelen indien dit aan de orde is.
 • Gaat zo snel mogelijk met de medewerkers in gesprek wanneer bekend wordt dat hij/zij mantelzorgtaken heeft. Er wordt dan besproken of de combinatie werk en mantelzorg te combineren is of dat er aanpassingen nodig zijn.
 • Wijzen medewerkers met mantelzorgtaken op de ondersteuning vanuit het steunpunt mantelzorg De Kap en zorgverzekering.
 • Maken de werk/privé balans bespreekbaar tijdens individuele gesprekken en hebben we daarin specifiek aandacht voor mantelzorg.
 • Is HRM de afdeling binnen Felua-groep waarin de kennis rondom het thema mantelzorg is geborgd met daarin beschreven de ondersteuningsmogelijkheden voor medewerkers met mantelzorgtaken.
 • Hebben jaarlijks aandacht voor thema rondom de Dag van de Mantelzorg e.e.a. in overleg en met input van steunpunt De Kap.
 • Onderhoudt relatie-gesprekken met De Kap en Jong en Veer over het thema Werk en Mantelzorg.

Felua – groep is ambassadeur voor het thema Werk en Mantelzorg binnen het project ‘Apeldoorn maakt werk van mantelzorg’

Felua-groep heeft advies en begeleiding in het thema Werk en Mantelzorg gehad van bureau Jong en Veer, www.jongenveer.nl en Knooppunt  Mantelzorg De Kap: www.dekap.nl.

Er wordt actief gewezen op de mogelijkheid van gebruik wettelijke verlofregelingen

Voor meer informatie en/of vragen, kunt u contact opnemen met de heer J.M. van de Nieuwenhuyzen (HR-manager) via j.vandenieuwenhuyzen@felua-groep.nl

Felua-groep is 1 van de erkende organisaties.
Overzicht van alle organisaties