Werk&Mantelzorg

Florence

Erkend mantelzorgvriendelijk sinds: 10 november 2017

Florence is een enthousiaste en dynamische club van ruim 3.700 zorgprofessionals. Wij geven iedere dag persoonlijke zorg en deskundig advies. Dat doen wij bij mensen thuis en in onze verpleeg- en verzorgingshuizen. Wij zijn er speciaal voor inwoners van Delft, Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Rijswijk, Voorschoten en Wassenaar.
Zelf kiezen maakt sterker en minder kwetsbaar. Daarom kunnen cliënten en hun familie bij Florence rekenen op een breed aanbod. En op proactieve en professionele medewerkers die graag helpen bij het maken van keuzes.

Welke concrete acties heeft uw organisatie uitgevoerd om medewerkers bewust te maken van het thema?

 • Feestelijke aftrap op 24 februari: tekenen intentieverklaring om aan de slag te gaan met thema werk en mantelzorg en discussiebijeenkomst met de andere deelnemers in de BUZZ. Bericht op intranet met mooie foto’s.
 • Startbijeenkomst 6 maart 2017 met co-creatie onderzoek naar beleving combinatie werk en mantelzorg op werkvloer. Aan de hand van die input werd een plan van aanpak opgesteld met deze werkgroep in co-creatie.
 • We realiseren synergie door thema te koppelen aan andere, actuele HR thema’s zoals vitaliteitsbeleid, levensfasebeleid, duurzame inzetbaarheid, verzuimbeleid, Week van de Werkstress, Veerkracht, etc. Dit komt tot uiting in presentaties en trainingen voor medewerkers.
 • Posters over het thema opgehangen door de organisatie met aankondiging mantelzorggesprekken (o.a. mantelzorgkring) voor medewerkers.
 • E-mail berichten die per locatie de komst van de spreekuren voor medewerkers hebben aangekondigd.
 • Mantelzorggesprekken / coach voor mantelzorgers: spreekuren op diverse locaties zijn gestart.
 • Nieuwe brochures verspreid ‘mantelzorg’ september 2017. Deze brochures zijn bedoeld ter ondersteuning van de mantelzorggesprekken.
 • Er is een cartoon in het blad voor medewerkers geplaatst met een oproep tot deelname aan een verhalenwedstrijd over de combinatie werk e mantelzorg. De HR afdeling heeft voor de prijzen budget ter beschikking gesteld.
 • Er is aandacht besteed aan een high tea die werd aangeboden vanuit de gemeente den Haag.
 • Er zijn mantelzorgkaarten gemaakt (zie bijlage onderaan pagina); een kaartenactie als aardigheidje voor mantelzorgers in de Week van de mantelzorg.
 • Er zijn artikelen geplaatst en straks ook mooie verhalen van oplossingen in de nieuwsbrief, op intranet, als toelichting / verrijking van de mogelijkheden in de organisatie. Toelichting mooie verhalen: de verhalenwedstrijd zal ook in delen uitgedragen worden. Beginnend bij de BUZZ experience op 10 november.
 • We hebben de medewerkers getoond dat Florence het belangrijk vindt: er is bestuurlijke aandacht voor het actieprogramma. Niels Honig RvB ondertekende de intentieverklaring. Op 10 november is Jim van Geest voorzitter van de RvB van de partij voor het in ontvangst nemen. De directeur HR Bert Timmerman is present voor de BUZZ meeting die op 10 november bij de locatie Guldenhuis plaatsvindt.
 • In de workshop sessies begin 2018 wordt met het management gekeken of er nadere afspraken moeten worden gemaakt en wat aanvullend op het bestaande nodig is.

Hoe bevordert u de dialoog tussen leidinggevenden, mantelzorgers en collega’s?

 • Managers die hun personeel kennen en leiding geven op een toegankelijke manier (by walking around)
 • In het functioneringsgesprek, het teamoverleg /afdelingsoverleg is er ruimte voor wat er ter tafel komt. Er wordt een open sfeer nagestreefd.
 • Signalen van overbelasting worden door de collega’s vanwege hun zorgachtergrond en kennisniveau snel opgevangen. Op een discrete wijze is er de mogelijkheid hier onderling op terug te komen.
 • De andere mogelijkheid is om de signalen aan de manager kenbaar te maken. Deze zal passend hierop reageren en in gesprek treden.
 • Informatie van ‘werk en mantelzorg’ over het onderzoek dat medio dit jaar met feiten en cijfers werd gepubliceerd is gedeeld vanuit beleidsfunctionaris van het kenniscentrum van Florence met de directeur medewerkersprocessen (lid van het MT van Florence) en beleidsmedewerker HR.
 • Het onderzoek zal als inleiding dienen voor een tweetal workshops en worden besproken met de managers van Florence.

Welke maatwerkoplossingen zijn in de organisatie mogelijk en hoe is dit geregeld?

 • De manager en mantelzorgende medewerker zoeken samen naar maatwerkoplossingen.
 • Werkomstandigheden op maat
  Er zijn voorbeelden voor handen. De mogelijkheid om thuis te werken en zelf initiatieven te nemen in relatie tot roosters, werkdagen omwisselen is mogelijk. Medewerkers hebben een grote mate van vrijheid en flexibiliteit bij het vaststellen van het eigen rooster (vraaggestuurd roosteren).
 • Flexibele werktijden, afhankelijk functie. We zijn een 24/7 organisatie dus er is veel mogelijk in het kader van planning van zorgtaken privé en werk. Uitgangspunt is om in overleg te treden en te kijken wat mogelijk is.
 • Verlofsparen
 • Tijdelijk minder werken
 • Thuiswerken is onderdeel van de arbeidsvoorwaarden en in veel gevallen is dit mogelijk.
 • De cao afspraken en documenten van het eerste jaar project ‘werk en mantelzorg’ zijn samengebracht op één pagina voor medewerkers.

Welke concrete stappen hebt u gezet om het thema te implementeren en te borgen in de organisatie:

 • Mantelzorggesprekken / coach voor mantelzorgers: spreekuren op diverse locaties zijn gestart.
  Naast de leidinggevende is er een (onafhankelijk) aanspreekpunt voor advies, een luisterend oor. Bij ons zijn dat de vertrouwenspersoon, bedrijfsarts, speciale medewerker mantelzorggesprekken voor medewerkers, HR.
 • Het thema werk en mantelzorg is een integraal onderdeel van het personeelsbeleid.
  We realiseren synergie door het thema te koppelen aan andere, actuele HR thema’s. Het thema is specifiek, in de CAO en dus in de arbeidsvoorwaarden, in het Personeelshandboek opgenomen.
 • Het belang van het thema werk en mantelzorg wordt onderschreven door de RvB.
 • Florence biedt perspectief op alertheid van de manager voor de medewerker en zijn werk/ privé balans. Er zijn door de stijl van leidinggeven meer contactmomenten.
 • Alertheid van collega’s maakt mantelzorg bespreekbaar bij diverse contact momenten. Zij kunnen elkaar helpen.
 • Stimulansen worden gegeven aan het vinden van maatwerkoplossingen door de verhalen en ervaringen te delen en door het bieden van ondersteunende gesprekken.
 • Jaarlijks aandacht voor het thema rondom de Dag en Week van de Mantelzorg.
 • De cao afspraken en documenten van het eerste jaar project ‘werk en mantelzorg’ dienen als informatiebron voor medewerkers en managers en zijn gemakkelijk gegroepeerd te vinden op het intranet van Florence.
 • In de workshop sessies ‘mantelzorg en werk’ begin 2018 met het management staat o.a. als vraagstelling of er nadere afspraken worden gemaakt in het arbeidsreglement.
 • Organisatiestructuur: managers die hun personeel kennen en leiding geven op een toegankelijke manier (by walking around) dat is waar we naar streven bij Florence.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Sandra Schouten, beleidsmedewerker, mail: sandra.schouten@florence.nl

Florence is 1 van de erkende organisaties.
Overzicht van alle organisaties