Werk&Mantelzorg

FrieslandCampina Domo Beilen

Erkend mantelzorgvriendelijk sinds: 19 september 2012

FrieslandCampina Domo speelt een rol in de dagelijkse voorziening van voeding aan honderden miljoenen mensen verspreid over de wereld. Er zijn 50 verstigingen wereldwijd. Op de locatie in Beilen zijn ze aan de slag gegaan met het thema werk en mantelzorg. 700 FTE is er werkzaam. Voor de andere Nederlandse vestigingen staat het thema op de (cao) agenda.

Waarom heeft uw bedrijf aandacht voor het thema?
Het motto van FrieslandCampina Domo is: Closer to you. Daarmee wordt gedoeld op een goede relatie met de klanten van het bedrijf, maar ook op een goede relatie tussen alle medewerkers.  De leeftijd van het personeel bij FrieslandCampina Domo is hoger dan gemiddeld. Het bedrijf opereert vanuit een krimpregio. Door vergrijzing en ontgroening zal het in de toekomst moeilijker zijn om geschikt personeel uit de regio te werven. Om ook voor de toekomst een interessant bedrijf te blijven voor nieuwe arbeidskrachten investeert het bedrijf in een gezond werkklimaat. Daarbij hoort ook: aandacht voor personeelsleden die arbeid en zorg combineren. Wij zetten ons daarom actief in voor ondersteuning van personeelsleden die (tijdelijk) ruimte nodig hebben voor zorgtaken thuis. Onze vestiging heeft intern onderzoek gedaan naar werkende mantelzorgers. Daaruit voort zijn concrete acties gekomen.

Welke concrete stappen zijn er gezet om het thema te implementeren en te borgen in het bedrijf:

  • Leidinggevenden besteden in gesprekken met personeelsleden aandacht aan de persoonlijke omstandigheden, waaronder zorgtaken thuis en wanneer de omstandigheden daartoe aanleiding geven wordt gezocht naar maatwerk-oplossingen. Uitgangspunt is: bevorderen dat medewerkers aan het werk kunnen blijven, ook als zij het in de privé-sfeer moeilijk hebben door ziekte en mantelzorgtaken.
  • Diverse oplossingen bieden wij aan:

-variabele werktijden
-(tijdelijke) aanpassing contract uren
-Andere werkroosters
-structureel of gedeeltelijk thuiswerken
-Flexibel opnemen ATV-dagen
-cao al la cart bij snipperdagen
-kortdurend- en langdurend zorgverlof
-(Tijdelijk) andere functie met meer regelmogelijkheden
-beveiligde inbel mogelijkheid om werk op andere plekken mogelijk te maken.

  • Medewerkers en leidinggevende gaan met elkaar in gesprek over mantelzorg
  • Er is een cao-mantelzorgafspraak gemaakt

Heeft u vragen over de aanpak van FrieslandCampina Domo in Beilen? Neem dan contact op met: Jan Willem Menkveld, vestiging Amersfoort.

Het interview met Martin ten Bloemendal (Manager HR FrieslandCampina Domo Beilen)

FrieslandCampina Domo Beilen is 1 van de erkende organisaties.
Overzicht van alle organisaties