Werk&Mantelzorg

Gemeente Amsterdam

Erkend mantelzorgvriendelijk sinds: 7 februari 2019

We zijn een dienstbare overheid, voorspelbaar en betrouwbaar; een verantwoordelijke hoofdstad voor Amsterdamse bewoners, bezoekers, bedrijven en onze omgeving.

Kwaliteit van dienstverlening aan Amsterdammers en ondernemers wordt verbeterd: ruimere openingstijden, sneller geholpen en toegankelijk (online en offline). Een gemeente die haar basisvoorzieningen op orde heeft.

In Nederland heeft één op de vijf werknemers mantelzorgtaken. De gemeente Amsterdam vindt het belangrijk dat haar medewerkers een goede werk-privé balans ervaren; dus ook medewerkers die mantelzorger zijn.

Er werken 17000 medewerkers bij gemeente Amsterdam.

Welke concrete acties heeft uw organisatie uitgevoerd om medewerkers bewust te maken van het thema?

 • Sinds 2015 bestaat ‘de Gideonsbende’, een medewerkers initiatief (netwerk) om het thema mantelzorg onder de aandacht te brengen. De inspanningen hebben onder andere het volgende opgeleverd:
  – een intranetpagina met o.a.de activiteiten van de Gideonsbende;
  – een centraal georganiseerde regeling waarbij collega’s hun eigen
  vakantie-uren kunnen doneren aan mantelzorgende collega’s;
  – bijdrage leveren aan diverse activiteiten op het gebied van mantelzorg.
 • In maart 2018 is er een Buzz on Tour Werk&Mantelzorg geweest met medewerkers van de gemeente; het verslag hiervan is gepubliceerd op intranet en met sommige medewerkers is nadien verder contact geweest om te helpen met strubbelingen in de sfeer van het combineren van Werk&Mantelzorg.
 • Eind juni en begin juli zijn er twee geslaagde (Hackaton-) sessies geweest om nieuwe ideeën te bedenken voor onze organisatie. Het resultaat was drie mooie en bruikbare ideeën:
  1. Het optuigen van een buddy-systeem; hiervoor wordt binnenkort een worldcafé georganiseerd om dit verder uit te ontwikkelen;
  2. Een app waar mantelzorgers en collega’s elkaar kunnen vinden voor hand- en spandiensten zoals koken, hond uitlaten, etc.;
  3. Een mantelzorgpact, bedoeld om de mantelzorger met behoud van volledig pensioen meer vrije tijd te bieden. Nader onderzoek heeft echter uitgewezen dat de regelingen die er nu zijn bij de gemeente Amsterdam al ruimer zijn dan wat er in het pact werd voorgesteld. De regelingen in de Amsterdamse rechtspositieregeling (NRGA) zijn bijvoorbeeld onbetaald verlof, calamiteitenverlof en twee soorten zorgverlof (kort en lang).
 • In de Summercourse van de gemeente Amsterdam is in samenwerking met Markant een workshop gegeven voor mantelzorgers. Deze was meteen volgeboekt; een herhaling van deze workshop heeft op 17 januari 2019 plaatsgevonden.
 • In de week van Respect, waarin ook de Dag van de Mantelzorg viel, zijn een aantal specifieke activiteiten georganiseerd, waaronder van de Gideonsbende, namelijk een film met een interactieve lezing na afloop.
 • In de week van Respect is er een nieuw interview met een mantelzorgende collega’s op intranet geplaatst. Er zijn afgelopen jaar meerdere van dergelijke interviews gedaan en gepubliceerd, onder andere in mei 2018.
 • In november was er een architectuursessie met de OR, waar o.a. de thematiek rond mantelzorg werd besproken met de OR, de gemeentesecretaris, directeur P&O en beleidsmakers. Het waren tafelgesprekken over diverse onderwerpen, waarvan mantelzorg er een was. Het resultaat van elke tafel was een grote flap met een samenvatting van de problematiek en oplossingen waar de OR zich hard voor kan maken.

Hoe bevordert u de dialoog tussen leidinggevenden, mantelzorgers en collega’s?

 • Het interne opleidingsinstituut van de gemeente Amsterdam, de Amsterdamse School, besteedt aandacht aan mantelzorg in de opleiding voor lijnmanagers. In dit blok kunnen managers casuïstiek inbrengen en vragen stellen over zaken die zij tegenkomen in verband hiermee. Het is de bedoeling om komend jaar weer met elkaar te praten hoe dit gaat en hoe mantelzorg prominenter in de training voor de lijnmanagers kan worden aangeboden. Verder wordt er in de opleiding veel aandacht besteed aan het hebben van ‘het goede gesprek’.
 • Medewerkers kunnen zelf eenvoudig een afspraak met de bedrijfsarts inplannen.
 • Leidinggevenden en mantelzorgers zoeken naar maatwerkoplossingen, P&O adviseurs kunnen hierbij adviseren.

Welke maatwerkoplossingen zijn in de organisatie mogelijk en hoe is dit geregeld?

 • Binnen de gemeente Amsterdam hebben we de Gideonsdagen en de mogelijkheid om de speciale verloven op te nemen. Het is de bedoeling dat de mantelzorgende medewerker dit van tevoren bespreekt met de leidinggevende. Verlof kan de medewerker zelf aanvragen via E-HRM. Belangstelling voor Gideonsuren moet kenbaar worden gemaakt bij P&O, een speciaal mailadres. De aanvragen kunnen tot 1 juli elk jaar worden gedaan.
 • Er wordt gewerkt aan de duurzame inzetbaarheid van het personeel van de gemeente Amsterdam. Er is aandacht voor vitaliteit, gezond en veilig werken en leven.
 • Er is kort verlof, calamiteiten verlof en langdurend verlof. Alle verlofregelingen zijn terug te vinden in de NRGA en aan te vragen via Mijn Personeelsnet (inclusief toelichtingen). Alle regelingen zijn ook te vinden op de intranetpagina voor mantelzorgende collega’s.
 • Het is binnen de gemeente Amsterdam mogelijk om uren te kopen.

Welke concrete stappen hebt u gezet om het thema te implementeren en te borgen in de organisatie?

 • Er is opnieuw contact geweest met de Amsterdamse School over de wijze waarop mantelzorg in het lesprogramma voor lijnmanagers wordt behandeld. Hier komt nog een vervolg op vanuit het Inclusieprogramma, waar mantelzorg bij hoort;
  • Er is een intranetsite ontworpen met allerlei handige en leuke tips, artikelen en links voor mantelzorgende collega’s.
 • Er wordt uitgebreid aandacht geschonken aan de Dag van de Mantelzorg.
 • Het plan voor 2019 is om nog meer aan de weg te timmeren, vooral in de preventieve sfeer, met als doelen dat mantelzorg nog beter bespreekbaar wordt en dat de mantelzorger zichzelf ziet als mantelzorger en gebruik maakt van de mogelijkheden in de regelgeving, om zo burnout te voorkomen en tijdig hulp te bieden.
 • Er is contact met de afdeling van verzuimspecialisten om daar ook aandacht te vragen en via die weg ook managers alert te maken.
 • De Amsterdamse School biedt trainingen aan zoals: Regie op inzetbaarheid, mindfulness, time- en zelfmanagement, functionering- en beoordeling, vitaal aan het werk, nieuwe energie 49+
 • Er is een vragenlijst uitgezet aan alle medewerkers. Dit moet een duidelijker beeld geven van het reilen en zeilen van mantelzorgende collega’s; de antwoorden worden betrokken bij de plannen voor 2019.

Voor meer informatie over de aanpak van gemeente Amsterdam, kunt u contact opnemen met Jan Anne van Dijk, ja.vandijk@werkenmantelzorg.nl.

Gemeente Amsterdam is 1 van de erkende organisaties.
Overzicht van alle organisaties