Werk&Mantelzorg

Gemeente Assen

Erkend mantelzorgvriendelijk sinds: 30 maart 2017

“Niet zorgen voor, maar zorgen dat. Dat is wat ons betreft de nieuwe rol van de gemeente. Het gaat om ruimte geven om meedoen en waar nodig ondersteunen. Specifiek voor onze medewerkers die ook mantelzorgtaken hebben gaan we dat nu ook uitdragen en daarop inzetten.” Bij de gemeente werken 498 mensen.

Welke concrete acties heeft uw organisatie uitgevoerd om medewerkers bewust te maken van het thema?

 • In de periode 15 juni t/m 15 juli 2016 heeft Zorg van de Zaak een onderzoek naar Psychosociale arbeidsbelasting (PSA) uitgevoerd bij de gemeente Assen. Hierin zijn vragen gesteld over werkdruk, emotionele belasting en vitaliteit.Tevens is in het onderzoek naar de Psycho Sociale Arbeidsbelasting van medewerkers specifiek gevraagd naar mantelzorgtaken. Daar is uitgekomen dat 9% van onze medewerkers ook mantelzorgtaken heeft. Dat is iets lager dan het landelijk gemiddelde van 1 op de 6.
 • De poster “Ben jij 1 op de 8?” wordt opgehangen door de hele organisatie bij de  koffiezetautomaten.
 • Digitaal wordt de ansichtkaart “Ben jij 1 op de 6?” aan alle medewerkers verzonden.
 • De “Wegwijzer mantelzorgers” wordt aan alle medewerkers uitgedeeld.
 • Portretten van 7 mantelzorgers gemaakt (tekst en film) en gedeeld op intranet.

Hoe bevordert u de dialoog tussen leidinggevenden, mantelzorgers en collega’s?

 • De “dOOrkijk” is een bijeenkomst voor alle medewerkers waarin informatie wordt gegeven over organisatieontwikkelingen. Tijdens de dOOrkijk van 3 april wordt aandacht besteed aan werk en mantelzorg. Er zal o.a. een film vertoond worden, waarbij het verhaal van 2 werkende mantelzorgers wordt verteld.
 • In een regulier overleg tussen P-adviseurs en teamleiders komt het thema aan bod en wordt de “Wegwijzer leidinggevenden” uitgereikt aan de teamleiders.
 • Om teamleiders goed te faciliteren in deze gesprekken wordt hen de workshop voor leidinggevenden aangeboden. Deze vindt op 30 maart plaats.
 • Teamleiders brengen het thema  op hun beurt weer onder de aandacht van medewerkers tijdens de weekstart. Dit zijn wekelijkse bijpraatmomenten van de verschillende eenheden binnen de gemeente Assen.

Welke maatwerkoplossingen zijn in de organisatie mogelijk en hoe is dit geregeld?

Binnen de gemeente Assen is verlofsparen & kopen middels een verlofplan mogelijk. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om flexibel met werktijd om te gaan en thuis te werken. Ook is het mogelijk om in overleg met de teamleider een passende oplossing te zoeken voor de persoonlijke situatie van de mantelzorger. Er wordt actief gewerkt met kortdurend en/of langdurend zorgverlof, of indien de situatie daarom vraag betaald of onbetaald verlof.

Welke concrete stappen hebt u gezet om het thema te implementeren en te borgen in de organisatie:

 • In 2017 wordt het vitaliteitsbeleid van de gemeente Assen gewijzigd. Daarin zal een mantelzorgvriendelijke passage opgenomen worden.
 • Indien medewerker mantelzorger is, zal dit regelmatig een bespreekpunt zijn tussen teamleider en medewerker.
 • Jaarlijks worden medewerkers van de gemeente Assen in de gelegenheid gesteld om deel te nemen aan de Dag van de Mantelzorg georganiseerd door Vaart Welzijn. Op 10 november jl. is dit voor de eerste keer gebeurd, via intranet werden medewerkers hiervan op de hoogte gesteld.
 • Er is een communicatieplan opgesteld  dat stuurt op het inzetten van diverse communicatiemiddelen waardoor medewerkers en externen goed geïnformeerd zijn over het Mantelzorgvriendelijke Beleid van de gemeente Assen. Zij kennen daardoor de mogelijkheden die de gemeente Assen biedt op het gebied van mantelzorg en de regelingen waar zij gebruik van kunnen maken. Medewerkers zijn zich er bewust van dat collega’s werk en mantelzorg combineren en zijn bereid dit met elkaar te bespreken.
 • Een lunchbijeenkomst voor mantelzorgers biedt de mogelijkheid ervaringen te delen met andere lotgenoten, hoe de combinatie werk en mantelzorg ervaren wordt en hoe je de balans bewaart. Dit vindt plaats op 30 maart 2017.
Gemeente Assen is 1 van de erkende organisaties.
Overzicht van alle organisaties