Gemeente Binnenmaas

Erkend mantelzorgvriendelijk sinds: 12 maart 2018

De Gemeente Binnenmaas werkt vanuit het perspectief van de klant en legt daarom de verantwoording laag in de organisatie en geeft medewerkers de ruimte met bijbehorende verantwoordelijkheid om het werk zo goed mogelijk te kunnen doen. De organisatie telt 134 medewerkers en 2 vestigingen.

Welke  acties heeft uw organisatie uitgevoerd om medewerkers bewust te maken van het thema?

 • Een workshop voor het MT/leidinggevenden.
 • Leidinggevenden hebben het thema in hun teamoverleg besproken.
 • Op intranet een presentatie/meer informatie over het thema mantelzorg (wat is het, ondersteuningsmogelijkheden, wettelijke regelingen etc.).
 • Rozen uitgedeeld op de Dag van de Mantelzorg door de wethouder.
 • Persoonlijk verhaal van een medewerker van de gemeente Binnenmaas met mantelzorgtaken. Dit verhaal is via diverse communicatie-uitingen verspreid om zodoende meer bewustwording te realiseren.

Hoe bevordert u de dialoog tussen leidinggevenden, mantelzorgers en collega’s?

 • Bij bilaterale overleggen en functioneringsgesprekken is er aandacht voor mantelzorg.
 • Er is een bijeenkomst geweest met het gehele management en P&O over mantelzorg in de organisatie. Waarin mogelijke oplossingen en aanpak casussen zijn besproken.

 Welke maatwerkoplossingen zijn in de organisatie mogelijk en hoe is dit geregeld?

 • Leidinggevende en mantelzorger zoeken samen naar maatwerkoplossingen
 • Flexibele werktijden, afhankelijk functie
 • Dagen kopen]
 • Tijdelijk minder werken
 • Thuiswerken)
 • Overzicht van regelingen nog eens onder de aandacht van medewerkers en management gebracht
 • Maatwerk afhankelijk van situatie en behoefte medewerker

Welke stappen hebt u gezet om het thema te implementeren en te borgen in de organisatie?

 • We maken mantelzorg bespreekbaar tijdens functioneringsgesprekken.
 • We gaan zo snel mogelijk met de medewerker in gesprek wanneer bekend wordt dat hij/zij mantelzorgtaken heeft. Er wordt dan besproken of de combinatie werk en mantelzorg te combineren is of dat er aanpassingen nodig zijn.
 • Op intranet staat informatie over het thema mantelzorg (wat is het, ondersteuningsmogelijkheden, wettelijke regelingen etc.).
 • Jaarlijks aandacht voor thema rondom de Dag van de Mantelzorg.

 

 

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met Reinier Riemens, senior beleidsmedewerker P&O, via reinier.riemens@binnenmaas.nl.

www.binnenmaas.nl

Sfeerimpressie Dag van de Mantelzorg 2017

Gemeente Binnenmaas is 1 van de erkende organisaties.
Overzicht van alle organisaties