Werk&Mantelzorg

Gemeente Boxmeer

Erkend mantelzorgvriendelijk sinds: 7 december 2016

De gemeente Boxmeer Boxmeer is in 2020 een landstedelijke gemeente en zal dan 30.000 inwoners tellen. Boxmeer staat voor betrokken, betrouwbaar en transparant. Bij de gemeente werken 214 mensen. Er is één hoofdvestiging, te weten het gemeentehuis en een buitenlocatie, de gemeentewerf.

Welke concrete acties heeft uw organisatie uitgevoerd om medewerkers bewust te maken van het thema?

 • Berichten op intranet over het thema werk en mantelzorg.
 • Informatie over verlof(vormen) is op intranet toegankelijk voor alle medewerkers via RAP.
 • Leidinggevenden en OR zijn op de hoogte gesteld van het thema werk en mantelzorg.

Hoe bevordert u de dialoog tussen leidinggevenden, mantelzorgers en collega’s?

 • Notitie duurzame inzetbaarheid is opgesteld en er is bekend bij leidinggevenden welke HRM instrumenten ingezet kunnen worden.
 • Het thema wordt besproken door de P&O adviseurs met alle leidinggevenden waarbij benadrukt wordt om het thema bespreekbaar te maken op individueel niveau en op afdelingsniveau.
 • In maandelijkse gesprekken met leidinggevenden en senior P&O adviseurs wordt het thema besproken om hier aandacht voor te hebben en te houden.
 • In P-gesprekken (start-, voortgang-, en eindgesprekken) en informele gesprekken komt het aan de orde met de medewerkers.

Welke maatwerkoplossingen zijn in de organisatie mogelijk en hoe is dit geregeld?

Leidinggevenden en mantelzorger zoeken samen naar maatwerkoplossingen. Mogelijkheden zijn o.a.:

 • Flexibele werktijden
 • Wet arbeid en zorg (WAZO) waarin o.a. de volgende faciliteiten zijn opgenomen: calamiteitenverlof, kort- en langdurend zorgverlof
 • Mogelijkheid om thuis te werken
 • Leidinggevende kijkt samen met de medewerker naar maatwerkoplossingen

Welke concrete stappen hebt u gezet om het thema te implementeren en te borgen in de organisatie:

 • Het thema werk en mantelzorg is bespreekbaar tijdens formele gesprekken (p-gesprekken) en informele gesprekken.
 • Jaarlijks zal er aandacht worden besteed aan het thema middels berichtgeving op intranet.
 • Bij het arbeidsvoorwaardengesprek wordt de medewerker gewezen op de mogelijkheden intern en het aanbod van zorgverzekeraars. De collectieve zorgverleners IZA en Zilveren Kruis Achmea bieden bij bepaalde verzekeringspakketten vergoedingen voor mantelzorgers.
 • In de personeelsgids is verwijzing naar de website van Werk&Mantelzorg opgenomen.
Gemeente Boxmeer is 1 van de erkende organisaties.
Overzicht van alle organisaties