Gemeente Cromstrijen

Erkend mantelzorgvriendelijk sinds: 12 maart 2018

Het bestuur en de medewerkers van de gemeente Cromstrijen werken vanuit de visie dat professionaliteit en een klantgerichte cultuur de basis vormen voor een optimale dienstverlening. Zij spelen voortdurend in op de vraag van de klant. In totaal werken 84 personen bij de gemeente en hebben zij twee vestigingen (gemeentehuis en gemeentewerf).

Welke  acties heeft uw organisatie uitgevoerd om medewerkers bewust te maken van het thema?

 • (Lokale) regelingen staan op social intranet.
 • Leidinggevenden gaan met een mantelzorger in gesprek.
 • Aandacht besteed aan het thema op de Dag van de Mantelzorg, door het verstrekken van een roos aan medewerkers met het verzoek de roos aan een mantelzorger te geven.
 • Zijn op de Dag van de Mantelzorg op social intranet berichten geplaatst over mantelzorg en de mogelijkheden die er zijn voor mantelzorgers.

Hoe bevordert u de dialoog tussen leidinggevenden, mantelzorgers en collega’s ?

 • Functioneringsgesprekken
 • Pop-gesprekken en persoonlijke gesprekken
 • Werkoverleggen
 • Preventie gesprekken
 • Management overleg

Er is sprake van een familiecultuur. Kenmerkende onderdelen van een familiecultuur zijn de zorg voor goede verhoudingen en de zorg voor personeel.

Welke maatwerkoplossingen zijn in de organisatie mogelijk en hoe is dit geregeld?

 • Tijdelijke aanpassing van arbeidsduur.
 • Thuiswerkmogelijkheden; in een andere omgeving dan de normale werkplek waar de werkzaamheden worden verricht.
 • Tijdelijke aanpassing van het takenpakket.
 • Mogelijkheden tot aankoop van extra verlof (IKB).
 • Flexibel werken (de ene week meer uren werken dan andere week).

Welke stappen hebt u gezet om het thema te implementeren en te borgen in de organisatie? 

 • Op social intranet is bij de P&O groep van de gemeente Cromstrijen een mapje opgenomen met informatie over mantelzorg.
 • Mantelzorg komt aan de orde in de reguliere gesprekken die met de medewerkers worden gevoerd.
 • Jaarlijks wordt er aandacht besteed aan de dag van de mantelzorg.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met Grady Stoopendaal, Coördinator Algemeen Secretariaat, via g.stoopendaal@cromstrijen.nl.

www.cromstrijen.nl

Sfeerimpressie Dag van de Mantelzorg 2017

Voorbeelden interne communicatie-uitingen

Gemeente Cromstrijen is 1 van de erkende organisaties.
Overzicht van alle organisaties