Werk&Mantelzorg

Gemeente Cuijk, Grave, Mill & Sint Hubert (CGM)

Erkend mantelzorgvriendelijk sinds: 7 december 2016

De gemeenten Cuijk, Grave en Mill & Sint Hubert zijn drie zelfstandige gemeenten, gelegen in Noordoost-Brabant. Samen hebben de drie gemeenten bijna 50.000 inwoners. De opgaven waar gemeenten voor komen te staan, worden steeds groter. De drie gemeenten willen echter zelfstandig blijven en hebben de drie ambtelijke organisaties laten fuseren om met name de dienstverlening op peil te houden. De samenwerking vindt plaats via een zogeheten gemeenschappelijke regeling. Officieel: Gemeenschappelijke regeling Werkorganisatie Cuijk, Grave en Mill en Sint Hubert. Kortweg: Werkorganisatie CGM.

De samenwerking heeft alleen betrekking op een bundeling van de ambtelijke slagkracht waarbij de optimalisering van de kwaliteit van dienstverlening aan burgers, bedrijven, instellingen en aan de bestuursorganen voorop staat. Bij de 3 gemeenten werken te zamen 366 mensen.

Welke concrete acties heeft uw organisatie uitgevoerd om medewerkers bewust te maken van het thema?

 • Er zijn berichten op intranet geplaatst over het thema werk en mantelzorg.
 • Er is informatie over verlof(vormen) op intranet toegankelijk voor alle medewerkers via RAP.
 • Leidinggevenden en OR zijn op de hoogte gesteld van het thema werk en mantelzorg.
 • Er is een presentatie gehouden door sociaal beleid in samenwerking met personeelszaken over mantelzorgvriendelijk beleid aan alle MT leden en teamleiders van CGM.

Hoe bevordert u de dialoog tussen leidinggevenden, mantelzorgers en collega’s?

 • Het thema wordt besproken door de P&O adviseurs met alle leidinggevenden waarbij benadrukt wordt om het thema bespreekbaar te maken op individueel niveau en op afdelingsniveau.
 • De bila’s, cluster-, team- en afdelingsoverleggen evenals de functioneringsgesprekken zijn instrumenten die zich lenen voor overleg over dit thema tussen medewerkers en leidinggevenden.
 • In het urenregistratiesysteem is een activiteit mantelzorgverlof aangemaakt. Vanaf het 4e kwartaal 2016 wordt de informatieverstrekking mantelzorg in de (jaar)planning HRM opgenomen.

Welke maatwerkoplossingen zijn in de organisatie mogelijk en hoe is dit geregeld?

 • Flexibele werktijdenregeling.
 • Wet arbeid en zorg (WAZO) waarin o.a. de volgende faciliteiten zijn opgenomen: calamiteitenverlof, kort- en langdurend zorgverlof.
 • Mogelijkheid om thuis te werken.
 • Leidinggevende bekijkt samen met de medewerker naar maatwerkoplossingen.

Welke concrete stappen hebt u gezet om het thema te implementeren en te borgen in de organisatie:

 • Het thema werk en mantelzorg is bespreekbaar tijdens formele gesprekken (p-gesprekken) en informele gesprekken. 
 • Jaarlijks zal er aandacht worden besteed aan het thema middels berichtgeving op intranet.
 • Er wordt in het urenregistratiesysteem een activiteit mantelzorgverlof aangemaakt. Vanaf het 4e kwartaal 2016 wordt de informatieverstrekking mantelzorg in de (jaar)planning HRM opgenomen. Dit alles is vastgesteld in het directie voorstel  tav mantelzorgvriendelijk beleid.
 • De collectiever zorgverleners IZA en Zilveren Kruis Achmea bieden bij bepaalde verzekeringspakketten vergoedingen voor mantelzorgers.
Gemeente Cuijk, Grave, Mill & Sint Hubert (CGM) is 1 van de erkende organisaties.
Overzicht van alle organisaties