Werk&Mantelzorg

Gemeente Haaksbergen

Erkend mantelzorgvriendelijk sinds: 20 april 2012

Sinds 2007 besteedt gemeente Haaksbergen extra aandacht aan werkende mantelzorgers. Samen met gemeente Hof van Twente heeft Haaksbergen inmiddels al heel wat bereikt, onder meer:

  • De gemeente zet zich in om het onderwerp mantelzorg en werk onder de aandacht te brengen in de omgeving.
  • Als werkgever probeert de gemeente ook een mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid door te voeren.

Wethouder Noordink heeft de Wmo-beleid in zijn portefeuille, hij zet zich in voor het project. Werk&Mantelzorg sprak met hem.

Waarom is het een belangrijk onderwerp voor gemeente Haaksbergen?

‘Werkende mantelzorgers werken naast hun mantelzorgtaken. Mantelzorgers hebben het al vaak zwaar, maar voor werkende mantelzorgers is het nog risicovoller om overbelast te raken. Gemeente Haaksbergen vindt het belangrijk dat werkgevers uit de gemeente zorg dragen voor de mantelzorgers in hun organisatie en wil bedrijven hier dan ook toe stimuleren.’

Wat heeft de gemeente tot nu toe bereikt?

‘Het onderwerp is op vele mogelijke manieren onder de aandacht gebracht van werkgevers en andere gemeenten. Na de startconferentie in 2007 heeft Unipro een mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid ontwikkeld. Daarnaast hebben we ons ingezet om het thema bij andere gemeentes te agenderen. Ook heeft de gemeente zelf de enquête onder medewerkers uitgezet. De gemeente is immers ook werkgever. Ik heb dit tijdens een collegevergadering aan de orde gesteld en daarvoor was direct een breed draagvlak. Binnenkort volgen er gesprekken met medewerkers over het onderwerp.’

Wat zijn de ervaringen met de combinatie van werk en mantelzorg?

‘Aandacht en bewustwording voor de individuele werkende mantelzorger is de eerste stap naar een mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid. Weten wie de mantelzorger is en wat hij of zij meemaakt. Voor de werkende mantelzorgers zelf is het belangrijk dat ze zich gekend en erkend voelen.’

‘Als je het breed uitzet, dus bijvoorbeeld in iedere gemeente met 1 of 2 bedrijven als voorbeeld aan de slag gaat, dan inspireert dat weer andere bedrijven. Een andere werkgever heeft meer effect dan een bestuurder of een landelijke organisatie. Dat is de beste reclame. Wij zijn blij dat we het bedrijf Unipro, gevestigd in Haaksbergen, bereid vonden om een slag te maken. We hebben daarnaast veel hulp gehad van het Steunpunt Informele Zorg.’

Zij zijn begeleid door Jong en Veer, een mantelzorgadviesbureau voor bedrijven en gemeenten: www.jongenveer.nl.