Werk&Mantelzorg

Gemeente Haarlem

Erkend mantelzorgvriendelijk sinds: 16 november 2018

De missie van de gemeente Haarlem is:
Het combineren van werk en mantelzorg moet net zo vanzelfsprekend worden als de zorg voor kinderen.

De gemeente Haarlem ligt de provincie Noord Holland en is de gemeentelijke organisatie van een stad van rond de 160.000 inwoners. Bij de gemeente Haarlem werken ongeveer 1400 mensen.

Welke concrete acties heeft uw organisatie uitgevoerd om medewerkers bewust te maken van het thema?

 • Er is een nulmeting onder medewerkers gehouden. We hebben een goed beeld waar de organisatie nu staat. De resultaten zijn gedeeld met het management, de OR en onze medewerkers
 • Er zijn inmiddels twee bijeenkomsten gehouden met werkende mantelzorgers. Belangrijkste doel is: ervaringen delen en tips uitwisselen. We gaan deze bijeenkomsten in de nabije toekomst zeker vaker organiseren. Alleen er al over kunnen praten met lotgenoten, helpt werkende mantelzorgers verder.
 • We hebben werk en mantelzorg als thema toegevoegd op onze interne website en ook de wettelijke verlofregelingen hier bekend gemaakt.
 • Workshop leidinggevenden: Hoe voer je het goede gesprek met collega mantelzorgers? Dit om de bespreekbaarheid van het thema te vergroten.
 • Op 16 november ontvingen wij de Werk&Mantelzorg Buzz on Tour in Haarlem. Inzet was: goede voorbeelden en verhalen delen met andere  Haarlemse werkgevers en hen te enthousiasmeren om ook met het combineren van werk en mantelzorg aan de slag ge gaan.

Hoe bevordert u de dialoog tussen leidinggevenden, mantelzorgers en collega’s?

 • Onderwerp is bekend en bespreekbaar tussen de mantelzorger en de leidinggevende en de collega’s en er wordt naar passende oplossingen gezocht als overbelasting dreigt.
 • Er is continu aandacht voor het bevorderen van de dialoog op de werkvloer.
 • We gaan de komende periode zoeken naar vormen om de bespreekbaarheid te verbeteren en te borgen.

Welke maatwerkoplossingen zijn in de organisatie mogelijk en hoe is dit geregeld?

 • Aanbieden van kortdurend, langdurend en calamiteiten verlof.
 • Flexibel werken is mogelijk. Ook bij roosterwerk wordt gekeken naar de mogelijkheden om werk en mantelzorg te combineren.
 • Voor de werkende mantelzorgers is een adviesgesprek beschikbaar bij Tandem, expertisecentrum mantelzorgondersteuning.
 • De coach

Welke concrete stappen hebt u gezet om het thema te implementeren en te borgen in de organisatie?

 • De resultaten van de nulmeting zijn gecommuniceerd met leidinggevenden, OR en medewerkers zodat het onderwerp veel meer bekend is geworden en makkelijker bespreekbaar is in de organisatie.
 • Informatie over de wettelijke verlofregelingen is duidelijker op intranet van de organisatie geplaatst.
 • We organiseren regelmatig interne bijeenkomsten voor werkende mantelzorgers.
 • De adviseur Mens en Werk is op de hoogte gebracht van de resultaten van de nulmeting en de tips en tops voor de werkende mantelzorgers.
 • We besteden aandacht aan het thema rondom de Dag van de Mantelzorg (10 november).

Els den Breejen, beleidsadviseur afdeling maatschappelijke ondersteuning

Meer informatie via Martijn Tillema: m.tillema@werkenmantelzorg.nl

www.gemeentehaarlem.nl

Gemeente Haarlem is 1 van de erkende organisaties.
Overzicht van alle organisaties