Werk&Mantelzorg

Gemeente Hilvarenbeek

Erkend mantelzorgvriendelijk sinds: 9 december 2015

Met 15.000 inwoners heeft Hilvarenbeek nog een landelijk karakter, met de groene Vrijthof als kloppend hart. De inzet en betrokkenheid van inwoners is groot en zij hebben hun visie gegeven op de toekomst van onze gemeente. Dit is vastgelegd in de Toekomstvisie (www.hilvarenbeek2030.nl). De organisatie is volop in ontwikkeling en vormt een uitdaging voor medewerkers die willen werken in een open en collegiale cultuur. Belangrijke thema’s binnen de organisatie zijn: samenwerking, projectmatig werken en flexibiliteit. Bij de gemeente werken 108 medewerkers.

Welke concrete acties hebt u uitgevoerd om medewerkers bewust te maken van het thema?

 • Onderzoek/nul-meting naar beleving combinatie Werk en Mantelzorg in samenwerking met de ANBO en provincie Noord-Brabant.
 • Berichtgeving op intranet over de resultaten van het onderzoek.
 • Op intranet een vaste passage over Mantelzorg en welke mogelijkheden de gemeente Hilvarenbeek haar medewerkers biedt om mantelzorgers te ondersteunen.
 • Elk jaar extra aandacht voor Mantelzorg, rondom de Dag van de Mantelzorg.

Hoe bevordert u de dialoog tussen leidinggevenden, mantelzorgers en collega’s?

 • Mantelzorg is een terugkerend maandelijks onderwerp op de agenda van het consulentoverleg van de personeelsadviseur met de afdelingshoofden.
 • Afdelingshoofden zijn geadviseerd alert te zijn op signalen van mantelzorgende medewerkers
 • Afdelingshoofden wijzen deze medewerkers op mogelijkheden en maatwerkoplossingen.
 • Het thema Mantelzorg wordt regelmatig besproken in het werkoverleg.

Welke maatwerkoplossingen zijn in de organisatie mogelijk en hoe is dit geregeld?

 • Leidinggevende en mantelzorger zoeken samen naar maatwerkoplossingen.
 • Flexibele werktijden
 • Thuiswerken (mits de werkzaamheden dit toelaten)
 • Koop / verkoop verlof
 • Tijdelijk minder uren werken
 • Zorgverlof (kortdurend / langdurend)

Welke concrete stappen hebt u gezet om het thema te implementeren en te borgen in de organisatie:

 • Leidinggevende en mantelzorger gaan samen in gesprek wanneer de situatie zich voordoet om oplossingen te bespreken. We gaan altijd uit van maatwerk.
 • Het team P&O wordt betrokken indien dat gewenst is om mee te kijken naar de maatwerk oplossingen.
 • Op intranet een vaste passage over Mantelzorg en welke mogelijkheden de gemeente Hilvarenbeek haar medewerkers biedt om mantelzorgers te ondersteunen.
 • We besteden jaarlijks aandacht aan het thema rondom de Dag van de Mantelzorg.
Gemeente Hilvarenbeek is 1 van de erkende organisaties.
Overzicht van alle organisaties