Werk&Mantelzorg

Gemeente Nissewaard

Erkend mantelzorgvriendelijk sinds: 12 juli 2017

De gemeente Nissewaard is met 85.000 inwoners de grootste gemeente op het Zuid-Hollandse eiland Voorne-Putten en de tweede gemeente van het Rijnmondgebied. Nissewaard bestaat uit het stedelijke Spijkenisse en zeven dorpskernen, te weten Abbenbroek, Geervliet, Heenvliet, Hekelingen, Oudenhoorn, Simonshaven en Zuidland. Er werken 765 medewerkers bij gemeente Nissewaard.

Welke concrete acties heeft uw organisatie uitgevoerd om medewerkers bewust te maken van het thema?

De gemeentelijke organisatie van Nissewaard besteedt op diverse manier aandacht aan het thema mantelzorg. Medewerkers en leidinggevende hebben per jaar minimaal drie gesprekken per jaar met elkaar over allerlei onderwerpen over werken bij de gemeente.  Arbeidsomstandigheden en mantelzorg is er daar een van. Ook vitaliteit en gezondheid en werkdruk is een bespreekpunt. Op diverse plekken in het stadhuis liggen informatiefolders voor ondersteuning van mantelzorgers. Dit zijn folders van stichting MEE en bevatten contact informatie voor mantelzorgers die ondersteuning kunnen gebruiken.

Vanaf 2016 heeft de afdeling Personeel en Organisatie gesprekken gevoerd met mantelzorgers om te bekijken of wij als werkgever iets extra’s kunnen doen. Uit deze gesprekken is naar voren gekomen dat de mantelzorgers in de organisatie goed terecht kunnen bij hun leidinggevende. Er zijn weinig vragen om ondersteuning, maar de medewerkers vinden het wel heel belangrijk dat er serieuze aandacht voor hun situatie is. De mantelzorgers die tot op heden bij een van deze gesprekken zijn geweest, geven aan dat de leidinggevende hen voldoende in staat stelt, flexibel te zijn in werk en tijd. Een van de verbeterpunten waar wij aan werken is  een apart kopje ‘mantelzorg’ op ons intranet.

Hoe bevordert u de dialoog tussen leidinggevenden, mantelzorgers en collega’s?

Arbeidsomstandigheden, waaronder mantelzorg, is een vast punt in de gesprekkencyclus tussen medewerkers en leidinggevende. Verder zijn alle leidinggevende getraind om signalen van werkdruk en stress te herkennen. Verder organiseren wij elk jaar de Meester-in–je-werkweek. Een week waarin allerlei trainingen en workshops worden aangeboden om de medewerker te interesseren voor een hele reeks thema’s rondom werken. Dit jaar willen we kijken of wij voor die week de Buzz-tour van Werk & Mantelzorg kunnen boeken.

Welke maatwerkoplossingen zijn in de organisatie mogelijk en hoe is dit geregeld?

Wij bevorderen vooral dat medewerker en leidinggevende gesprek aangaan. In overleg met elkaar kan het beste rekening gehouden worden met balans tussen de werkzaamheden en de mantelzorgtaken van de medewerker. Om dit te ondersteunen is er een regeling flexibele werktijden, waarbij medewerkers in overleg werktijden vast te stellen die ruimte geven aan de mantelzorg. Daarnaast is er een regeling plaats en tijdafhankelijk werken. Vanuit deze regeling is het mogelijk gemaakt dat een groot deel van de medewerkers een gedeelte van de werktijd buiten kantoor kan werken. Hoeveel tijd een medewerker daarvoor krijgt is afhankelijk van het werk en het overleg met de leidinggevende. Verder zijn er regelingen voor kortdurend zorgverlof, langdurig zorgverlof, calamiteitenverlof. Ook hebben de medewerkers de mogelijkheid om maximaal 4 uur per week extra te werken (40 uur ipv 36 uur er week). Deze extra uren noemen wij compensatie-uren. Deze kunnen niet uit betaald worden, maar wel als verlofuren opgenomen. Dit geeft een mantelzorger de gelegenheid om in bepaalde periode meer uren verlof op te bouwen en die op momenten dat het nodig is in te zetten.

Welke concrete stappen hebt u gezet om het thema te implementeren en te borgen in de organisatie:

Naar aanleiding van de gesprekken met mantelzorgers in de organisatie is besloten om een aparte rubriek mantelzorg op te nemen op het intranet onder Gezondheid en Vitaliteit. In deze rubriek zullen we aangeven naar welke mogelijkheden een mantelzorger of diens leidinggevende kunnen kijken om de balans tussen werk en mantelzorg zo goed mogelijk vorm te geven. Ook zal er in de training voor leidinggevenden extra aandacht worden besteed aan het bespreken van mantelzorgvraagstukken met medewerkers in de gesprekkencyclus. Daarnaast wil de gemeente Nissewaard aandacht gaan besteden aan de Dag van de Mantelzorg op 10 november 2017. Het plan is om dit jaarlijks te gaan herhalen en er regelmatig een andere invulling aan te geven.

Wethouder Soeterboek reikt Erkenningen uit aan Reinis en SWO Spijkenisse

Voor vragen of meer informatie, kunt u contact opnemen met: Sebastiaan Smidts, P&O adviseur, telefoon: 0181 – 696255.

Gemeente Nissewaard is 1 van de erkende organisaties.
Overzicht van alle organisaties