Werk&Mantelzorg

Gemeente Schijndel

Erkend mantelzorgvriendelijk sinds: 19 oktober 2015

Gemeente Schijndel is een dienstverlenende organisatie voor haar 23.000 inwoners waarbij de burger centraal staat. Er werken 150 medewerkers.

Welke concrete acties hebt u uitgevoerd om medewerkers bewust te maken van het thema?

 • In samenwerking met de ANBO en de provincie Noord-Brabant is er een onderzoek gehouden(nulmeting) van de stichting Werk&Mantelzorg naar de beleving van de combinatie werk en mantelzorg op de werkvloer
 • Naar aanleiding van de uitkomsten van dit onderzoek zijn de afdelingshoofden geattendeerd op maatwerk mogelijkheden in voorkomende gevallen
 • Er wordt regelmatig een berichtje op intranet geplaatst om uitleg te geven over de mantelzorgmogelijkheden in de CAO
 • Er is in de recentelijk gehouden Week van de Gezondheid door de organisatie een workshop Mantelzorg opgenomen

Hoe bevordert u de dialoog tussen leidinggevenden, mantelzorgers en collega’s?

 • Mantelzorg is een terugkerend maandelijks onderwerp op de agenda van het consulentenoverleg van de personeelsadviseur met de afdelingshoofden
 • Afdelingshoofden wordt geadviseerd alert te zijn op (bepaalde)signalen van medewerkers die tevens mantelzorger zijn en deze medewerkers te wijzen op mogelijkheden en maatwerkoplossingen
 • Tevens wordt geadviseerd het thema Mantelzorg regelmatig bespreekbaar te maken in het werkoverleg

Welke maatwerkoplossingen zijn in de organisatie mogelijk en hoe is dit geregeld?

 • Flexibele werktijden zijn van toepassing, hierdoor kunnen medewerkers mantelzorgtaken goed combineren met hun werk
 • In overleg met het afdelingshoofd kunnen de medewerkers thuis werken
 • Medewerkers kunnen kortdurend of langdurend zorgverlof aanvragen
 • Er wordt door de leidinggevende samen met de mantelzorger gezocht naar maatwerkoplossingen

Welke concrete stappen hebt u gezet om het thema te implementeren en te borgen in de organisatie:

 • Er wordt in het introductiegesprek met een nieuwe medewerker gewezen op de mogelijkheden van zorgverlof, maatwerkafspraken etc.
 • Er zijn verlofmogelijkheden zoals kortdurend en langdurend zorgverlof, buitengewoon verlof etc. opgenomen in de introductiegids.
 • Er wordt op Intranet regelmatig aandacht geschonken aan het thema Mantelzorg.
 • Op de Dag van de Mantelzorg (10 november 2015) zal extra aandacht geschonken worden op intranet aan het thema Mantelzorg (thema dit jaar : Laat je zien!).

Heeft u vragen over de aanpak van Gemeente Schijndel, neem dan contact op met Marij Pennings-van Balkum, personeelsadviseur, mail: mpennings@schijndel.nl.

Gemeente Schijndel is 1 van de erkende organisaties.
Overzicht van alle organisaties