Gemeente Strijen

Erkend mantelzorgvriendelijk sinds: 12 maart 2018

Bij de gemeente Strijen zijn 65 medewerkers werkzaam.

Welke  acties heeft uw organisatie uitgevoerd om medewerkers bewust te maken van het thema?

  • Berichten op Samen@Work (intranet).
  • Posters op gehangen voor ‘dag van de mantelzorg’.
  • Dag van de Mantelzorg, waarop alle medewerkers een bloem kregen die ze konden overhandigen aan een mantelzorger.

Hoe bevordert u de dialoog tussen leidinggevenden, mantelzorgers en collega’s ?

  • Thema wordt besproken tijdens afdelingsoverleg en in de jaarlijkse gesprekcyclus.

Welke maatwerkoplossingen zijn in de organisatie mogelijk en hoe is dit geregeld?

  • Mantelzorg is altijd maatwerk, dus leidinggevende en medewerkers zoeken samen naar een oplossing. Dit kan onder meer door aangepaste werktijden, tijdelijk minder werken, thuiswerken of een andere vorm van maatwerk.

 Welke stappen hebt u gezet om het thema te implementeren en te borgen in de organisatie:

  • Iedereen kent elkaar in de organisatie en er is bekend wie mantelzorger is. Dit wordt door de leidinggevende altijd met de medewerker besproken o.a. tijdens de jaarlijkse gesprekcyclus.
  • Op intranet is informatie over mantelzorg en wat de mogelijkheden zijn voor medewerkers te vinden op Samen@Work.
  • Jaarlijks aandacht voor het thema.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met Tamara Smit, P&O Adviseur, via tamara.smit@strijen.nl.

Sfeerimpressie Dag van de Mantelzorg 2017

www.strijen.nl

Gemeente Strijen is 1 van de erkende organisaties.
Overzicht van alle organisaties