Werk&Mantelzorg

Gemeente Venray

Erkend mantelzorgvriendelijk sinds: 1 februari 2018

De gemeente Venray zorgt samen met de gemeenschap voor kwaliteit van leven. We geven ruimte aan inwoners en bedrijven om maatschappelijke en economische initiatieven mogelijk te maken. Onze medewerkers worden daarom gefaciliteerd om eventuele mantelzorgtaken te kunnen combineren om deze visie tot uitvoering te kunnen brengen. Bij de gemeente werken 350 mensen.

Welke concrete acties heeft uw organisatie uitgevoerd om medewerkers bewust te maken van het thema?

 • Onderzoek/nulmeting naar beleving combinatie werk en mantelzorg op werkvloer;
 • Uitgebreide interne communicatie;
 • Bespreken mantelzorgproblematiek met HRM Adviseurs, afdelingsmanagers/teammanagers;
 • De bedrijfsarts is op de hoogte van het beleid met betrekking tot mantelzorg en kan medewerkers verwijzen naar de vakafdeling;
 • De diverse verlofmogelijkheden en flexibele werktijden (binnen de kaders van de rechtspositie) worden regelmatig intern onder de aandacht gebracht;
 • Maatwerkafspraken indien nodig.

Hoe bevordert u de dialoog tussen leidinggevenden, mantelzorgers en collega’s?

 • Medewerkers en leidinggevenden bewust maken van het feit dat 30% van de medewerkers mantelzorgers zijn; dit zijn 23 medewerkers binnen de organisatie van de gemeente Venray;
 • Bespreken in de diverse bilaterale overlegvormen;
 • Thema kan uitgebreid besproken worden wanneer er behoefte toe is maar ook tijdens de jaargesprekken:
 • De gemeente draagt er zorg voor dat de teammanager makkelijk en toegankelijk te benaderen is. Zo maakt hij deel uit van het flex-concept en zit hij dus tussen de werknemers op de werkvloer. Daarbij heeft de werknemer periodiek een overleg met de teammanager. Tijdens dit half uurtje wordt besproken ‘hoe je erbij zit’, Er wordt dan dus juist niet enkel over je werkvoorraad gesproken, maar word je vooral uitgenodigd om te delen hoe het met je gaat.

Welke maatwerkoplossingen zijn in de organisatie mogelijk en hoe is dit geregeld?

 • Leidinggevende en mantelzorger zoeken samen naar maatwerkoplossingen.

Om een betere balans te vinden tussen werk, zorg en tijd voor de mantelzorger zelf zijn verschillende oplossingen. Zo kan men gebruik maken van wettelijke en lokale regelingen en/of samen met de leidinggevende zoeken naar een (maatwerk)oplossing.

 • Parttime werken in combinatie met buitengewoon verlof;
 • Flexibele werktijden / zelfroostering;
 • (Tijdelijk) minder werken;
 • (Tijdelijk) minder taken / verantwoordelijkheden;
 • Thuiswerken.

Welke concrete stappen hebt u gezet om het thema te implementeren en te borgen in de organisatie:

 • Gaat met nieuwe medewerkers het gesprek aan over hun thuis/zorgsituatie. Daarbij wijzen ze de nieuwe medewerker op de mogelijkheden in de rechtspositie;
 • Maakt mantelzorg bespreekbaar tijdens jaargesprekken;
 • Gaat zo snel mogelijk met de medewerker in gesprek wanneer bekend wordt dat hij/zij mantelzorgtaken heeft. Er wordt dan besproken of de combinatie werk en mantelzorg te combineren is of dat er aanpassingen nodig zijn.
 • Medewerkers worden uitgenodigd om elkaar om hulp te vragen wanneer dat nodig is.
Gemeente Venray is 1 van de erkende organisaties.
Overzicht van alle organisaties