Werk&Mantelzorg

Haaglanden Medisch Centrum

Erkend mantelzorgvriendelijk sinds: 10 november 2017

HMC is een topklinisch opleidingsziekenhuis waar medische studenten, co-assistenten, medisch specialisten en verpleegkundigen worden opgeleid. De speerpunten van ons ziekenhuis zijn: acute zorg, infectieziekten, moeder- en kindzorg, hart- en vaatziekten, ouderengeneeskunde en oncologie. HMC beschikt over drie vestigingen en heeft 4500 medewerkers.

Welke concrete acties heeft uw organisatie uitgevoerd om medewerkers bewust te maken van het thema?

 • Informatie op het P&O Medewerkersplein (digitaal)
 • Berichten op intranet
 • Artikel in personeelsblad
 • Posters opgehangen in organisatie
 • Placemat met opdruk in bedrijfsrestaurant
 • Informatiebijeenkomst met ondernemingsraad
 • Werk&Mantelzorg ‘buzz on tour’ komt op locatie langs op 10 november

Hoe bevordert u de dialoog tussen leidinggevenden, mantelzorgers en collega’s?

 • Informatievoorziening medewerkers op het Medewerkersplein
 • Bespreken/inbrengen door P&O-adviseur in clusteroverleggen
 • Inzet bedrijfsmaatschappelijk werk
 • Wordt meegenomen in nieuwe gesprekscyclus “Blijvend in gesprek”, pilot Q4 2017
 • Bijeenkomsten in bedrijfsrestaurants
 • Beschikbaar stellen sociale kaart Den Haag/Leidschendam-Voorburg

Welke maatwerkoplossingen zijn in de organisatie mogelijk en hoe is dit geregeld?

 • Inzet bijzonder verlof en PLB
 • Maatwerkafspraken leidinggevende en medewerker (zie artikel personeelsblad)
 • Inzet o.a. van bedrijfsmaatschappelijk werk
 • Wettelijke verlofregelingen volgens CAO

Welke concrete stappen hebt u gezet om het thema te implementeren en te borgen in de organisatie:

 • Inbedding in de nieuwe gesprekscyclus “Blijvend in gesprek”
 • Onderdeel gemaakt van duurzame inzetbaarheid (speerpunt P&O)
 • Informatie opgenomen in Medewerkersplein
 • Jaarlijks aandacht voor het thema rondom dag van de mantelzorg