Werk&Mantelzorg

Heemzicht

Erkend mantelzorgvriendelijk sinds: 27 juni 2019

Heemzicht levert diverse vormen van ondersteuning en diensten op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Bij Heemzicht staat de cliënt centraal en voert de regie over de kwaliteit van zijn of haar leven. Er werken bij Heemzicht 140 medewerkers.

Welke concrete acties heeft uw organisatie uitgevoerd om medewerkers bewust te maken van het thema?

 • Deelname aan het project is besproken in het MT en met de directie.
 • Medewerkers zijn per mail en via onze intranetsite op de hoogte gebracht van onze deelname aan het project en van het onderzoek naar hoe men de combinatie ervaart.
 • Het onderzoek naar de beleving van de combinatie werk en mantelzorg is uitgezet onder 136 medewerkers.
 • We hebben een voorlichtingsbijeenkomst gehouden voor geïnteresseerde medewerkers en leidinggevenden.
 • Er is informatie en de digitale folder over het gemeentelijke ondersteuningsaanbod beschikbaar bij de afdeling HR.
 • We besteden aandacht aan de Erkenning die we krijgen op 27 juni 2019 voor mantelzorgvriendelijk werkgeverschap.

Hoe bevordert u de dialoog tussen leidinggevenden, mantelzorgers en collega’s?

 • Het thema wordt meegenomen in de werkbegeleiding en jaargesprekken met de medewerkers bij het bespreken van de werk privé balans.
 • Een goede werk privé balans is onderdeel van het personeelsbeleid.

Welke maatwerkoplossingen zijn in de organisatie mogelijk en hoe is dit geregeld?

 • Wij hebben hechte teams en in overleg kijken we wat mogelijk is aan maatwerkoplossingen, zoals bijvoorbeeld aanpassing in roosters en/of werktijden, (tijdelijk) minder werken, verlof.
 • Er is veel aandacht en begrip voor elkaar in onze organisatie en in onze teams.
 • Gebruik van verlofregelingen volgens onze CAO.

Welke concrete stappen hebt u gezet om het thema te implementeren en te borgen in de organisatie?

 • We gaan zo snel mogelijk met de medewerker in gesprek wanneer bekend wordt dat hij/zij mantelzorgtaken heeft. Er wordt dan besproken of de combinatie werk en mantelzorg te combineren is of dat er aanpassingen nodig zijn.
 • Informatie is beschikbaar op intranet en bij de afdeling HR.
 • Het thema mantelzorg is onderdeel van ons vitaliteits- en duurzame inzetbaarheidsbeleid.
 • We wijzen medewerkers op waar ze terecht kunnen in de gemeente.
 • We besteden jaarlijks aandacht aan het thema op de Dag van de Mantelzorg (10 november).
 • We besteden aandacht aan het verkrijgen van de Erkenning Wij werken mantelzorgvriendelijk.
Heemzicht is 1 van de erkende organisaties.
Overzicht van alle organisaties