Werk&Mantelzorg

Holland Casino Scheveningen

Erkend mantelzorgvriendelijk sinds: 10 november 2017

Holland Casino bestaat uit veertien vestigingen verspreid door heel Nederland. Onze casino’s zijn gastvrije uitgaansgelegenheden met een gevarieerd spel- en horeca aanbod. Gasten spelen hier verantwoord en veilig om geld. 364 dagen per jaar heten onze medewerkers onze gasten van harte welkom. Onze gasten zijn verzekerd van eerlijk spel en de hoogste uitkeringspercentages van Nederland. Het spelaanbod biedt keus voor iedere bezoeker vanaf 18 jaar en ouder. Maar ook wie niet aan het casinospel deelneemt, kan rekenen op een onverminderd goede service. Holland Casino telt 14 vestigingen en er werken 296 mensen.

Welke concrete acties heeft uw organisatie uitgevoerd om medewerkers bewust te maken van het thema?

 • Begin 2017 heeft HC een intentieverklaring ondertekend. Deze intentie is intern via intranet gepubliceerd.
 • Er heeft een nulmeting plaatsgevonden naar de beleving combinatie werk en mantelzorg op werkvloer. Alle medewerkers zijn toen via het publicatiebord en een emailbriefing geïnformeerd over het onderwerp. De respons was 51%.
 • Via een briefing, het publicatiebord en de email zijn de medewerkers geïnformeerd over de uitkomsten van de 0-meting.
 • Via het publicatiebord, de email en briefing zijn medewerkers geinformeerd over regelingen, ondersteuning en mogelijkheden voor mantelzorgers.
 • Op intranet is er een speciale mantelzorgpagina aangemaakt met relevante documenten.

Hoe bevordert u de dialoog tussen leidinggevenden, mantelzorgers en collega’s?

 • Alle leidinggevenden zijn geïnstrueerd over hoe om te gaan met mantelzorg.
 • Alle leidinggevenden hebben de brochure “wegwijzer voor leidinggevenden” ontvangen.
 • In het eindbeoordelingsgesprek 2017 en startgesprek 2018 wordt iedere medewerker gevraagd of hij bekend is met het begrip, of hij / zij mantelzorger is of samenwerkt met een mantelzorger.
 • Alle medewerkers is de gratis workshop mantelzorg aangeboden welke door de gemeente Den Haag in november wordt georganiseerd.

Welke maatwerkoplossingen zijn in de organisatie mogelijk en hoe is dit geregeld?

 • Medewerkers hebben een grote mate van vrijheid en flexibiliteit bij het vaststellen van het eigen rooster (vraaggestuurd roosteren).
 • Medewerkers kunnen met leidinggevende andere werktijden afspreken.
 • Tijdelijk minder werken met terugkeergarantie naar oorspronkelijk contract is in individuele gevallen mogelijk.
 • Men kan extra vakantiedagen kopen.

Welke concrete stappen hebt u gezet om het thema te implementeren en te borgen in de organisatie:

 • Wij hebben voor de vestiging Scheveningen samen met de ondernemingsraad beleid geformuleerd en vastgelegd. De kern van het beleid is:
  “Het onderwerp mantelzorg vraagt aandacht. Holland Casino vindt het belangrijk dat inzichtelijk is op welke wijze wij onze medewerkers kunnen ondersteunen / faciliteren op het moment dat zij de rol van mantelzorger op zich nemen.”
 • Met iedere medewerker waarvan bekend is dat hij of zij mantelzorger is wordt in gesprek gegaan. Kern van het gesprek is de vraag hoe de medewerker werk en mantelzorgtaken het beste kan combineren.
 • Bij iedere medewerker waarvan bekend is dat hij of zij mantelzorger is zal ieder jaar in het startgesprek (onderdeel van beoordelingscyclus) afspraken worden gemaakt over het combineren van werk en mantelzorg.
 • Bij een van onze mantelzorgers zal een (video) interview worden afgenomen. Dit interview wordt gepubliceerd op ons intranet. Ieder jaar zal rond de dag van de mantelzorg een andere medewerker over dit onderwerp geïnterviewd worden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: de heer N.S. Staal, Human Resources Business Partner, mail: nstaal@hollandcasino.nl.

Holland Casino Scheveningen is 1 van de erkende organisaties.
Overzicht van alle organisaties