Vragen? Bel 0343 - 477 890
Werk&Mantelzorg

Welzijn 2000

Erkend mantelzorgvriendelijk sinds: 1 april 2014

Welzijn 2000 is de welzijnsinstelling in de gemeente Coevorden. Inwoners van de gemeente Coevorden van alle leeftijden kunnen hier terecht voor een breed pakket aan ondersteunende diensten en activiteiten op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Wij werken nauw samen met andere organisaties zoals gemeente Coevorden, woningcorporaties, politie, onderwijsinstellingen en vrijwilligersorganisaties. Bij Welzijn 2000 werken 15 medewerkers.

Welke concrete acties hebt u uitgevoerd om medewerkers bewust te maken van het thema?

 • Introductiebrief naar alle werknemers op thuisadres over onderwerp met uitleg programma
 • Bewustwordingscampagne: posters op kantoren opgehangen en ansichtkaarten verspreid bij werknemers
 • Presentatie aan het Stichtingsbestuur
 • Onderzoek/ nulmeting met digitale vragenlijst voorafgegaan door informatiebrief aan werknemers thuis
 • Interviews met directeur, team coördinator en personeelsmedewerker
 • Onderzoeksrapportage verspreid onder Stichtingsbestuur, directeur, teamcoördinator en personeelsmedewerker
 • Bijeenkomst voor medewerkers om onderzoeksresultaten te presenteren en in gesprek te gaan over verbeterpunten
 • Gedeelte personeelshandboek verspreid met toelichtende brief onder bestaande werknemers

Welke concrete stappen hebt u gezet om het thema te implementeren en te borgen in de organisatie:

 • Bij het aannemen van nieuw personeel wordt tijdens het arbeidsvoorwaardengesprek standaard aandacht besteed aan de balans tussen de privésituatie en werk en wordt expliciet gevraagd naar evt. mantelzorgtaken. Mogelijkheden voor ondersteuning worden ook benoemd.
 • Begeleiding/ signalering van mantelzorgers is een taak van de directeur.
 • Balans tussen privé en werk (met als één van de onderdelen mantelzorgtaken) wordt structureel onderwerp van gesprek tijdens de 2-jaarlijks terugkerende functioneringsgesprekken.
 • De directeur gaat zo snel mogelijk met de medewerker in gesprek wanneer bekend is dat hij/zij mantelzorgtaken heeft. Er wordt dan informatie gegeven en besproken of werk en mantelzorgtaken te combineren zijn en of er aanpassingen nodig zijn.
 • Maatwerkoplossingen, afhankelijk van de individuele situatie van de mantelzorger, evt. ook in de vorm van extra uren, zijn bespreekbaar.
 • Mantelzorgers krijgen een gesprek aangeboden met de mantelzorgconsulent over praktische kwesties.
 • In het bestaande personeelshandboek is een hoofdstuk opgenomen over de combinatie werk- mantelzorg. In dit hoofdstuk is bestaande wet-/ regelgeving aanwezig.
 • De Stichting besteedt jaarlijks aandacht aan de bij haar werkende mantelzorgers op de Dag van de Mantelzorg.
 • Op de website van Stichting Welzijn 2000 is een onderdeel opgenomen over werk en mantelzorg: http://www.welzijn2000.nl/nl/site/werk-en-mantelzorg

 

Heeft u vragen over de aanpak van Welzijn 2000, neem dan contact op met Carolien van der Wiel, Mantelzorgconsulent, steunpunt mantelzorg, telefoon: 0524-723900 of email steunpuntmantelzorg@welzijn2000.nl

Welzijn 2000 is 1 van de erkende organisaties.
Overzicht van alle organisaties