Werk&Mantelzorg

ITS B.V.

Erkend mantelzorgvriendelijk sinds: 26 januari 2016

ITS B.V. is Europees marktleider als producent van huishoudelijke verpakkingen. Voor vooral supermarktorganisaties en cash & carry bedrijven produceert zij een professioneel en innovatief productgamma. Van aluminiumfolie, vershoudfolie en magnetronfolie tot en met bakpapier, braadzakken, boterhampapier en koffiefilters. ITS is gevestigd in Apeldoorn en er werken 160 medewerkers.

Welke concrete acties hebt u uitgevoerd om medewerkers bewust te maken van het thema?

 • Kennismakingsoverleg (2014) over het thema Werk en Mantelzorg
 • Bijdrage aan ambassadeursbijeenkomst (2015) met Gemeente Apeldoorn, steunpunt mantelzorg De Kap, Jong en Veer en bedrijven in Apeldoorn.
 • Bewustwording sessies en werkoverleggen met medewerkers over het thema Werk en Mantelzorg.
 • Interne communicatie over het thema Werk en Mantelzorg via intranet.
 • Onderzoek naar de combinatie Werk en Mantelzorg onder alle medewerkers.
 • Presentatie onderzoeksresultaten en ondersteuningsaanbod tijdens werkoverleggen.
 • Vervolggesprekken gevoerd met mantelzorgers binnen onze organisatie.

Hoe bevordert u de dialoog tussen leidinggevenden, mantelzorgers en collega’s?

 • Mantelzorg is een onderwerp van gesprek tussen medewerkers/HRM/leidinggevende tijdens functioneringsgesprekken.
 • Medewerkers is verteld dat zij altijd terecht kunnen met hun mantelzorgsituatie bij leidinggevende en /of HRM.
 • Mantelzorg en ondersteuningsaanbod staat beschreven op intranet.

Welke maatwerkoplossingen zijn in de organisatie mogelijk en hoe is dit geregeld?

 • Leidinggevende en mantelzorger zoeken samen naar maatwerkoplossingen wanneer noodzakelijk voor de uitvoering van werkzaamheden. Indien noodzakelijk worden mantelzorgende collega’s tijdelijk ‘ontlast’.
 • Flexibele werktijden, roosteraanpassing, zorgverlof zijn inzetbaar om de werk en mantelzorgcombinatie mogelijk te maken voor medewerkers.
 • Aanpassing taken- en functie pakket als (tijdelijke) oplossing om de combinatie Werk en Mantelzorg mogelijk te maken voor werkende mantelzorgers.
 • Wij maken wij actief gebruik van de diensten van een WerkZorg Adviseur van Jong en Veer en steunpunt Mantelzorg De Kap. Zo heeft ITS bijvoorbeeld een coachingstraject nu ingezet voor een mantelzorger.

Welke concrete stappen hebt u gezet om het thema te implementeren en te borgen in de organisatie:

 • We wijzen medewerkers met mantelzorgtaken op de ondersteuning vanuit het steunpunt mantelzorg De Kap of andere instanties.
 • We maken de werk/privé balans bespreekbaar tijdens jaargesprekken en individuele gesprekken en hebben daarin specifiek aandacht voor mantelzorg.
 • Er is er actief aandacht geweest voor het thema Mantelzorg met bedrijfsarts n.a.v. een casuïstiek mantelzorg bij ITS B.V.
 • We bieden ondersteuning en coaching aan medewerkers via De Kap en Jong en Veer op het thema.
 • We onderhouden contact met De Kap en Jong en Veer over het thema Werk en Mantelzorg.

ITS B.V. is begeleid door Jong en Veer, een mantelzorgadviesbureau voor bedrijven en gemeenten: www.jongenveer.nl en door mantelzorgsteunpunt De Kap: www.dekap.nl.

Heeft u vragen over de aanpak van ITS B.V., neem dan contact op met mevrouw M. Rijkse, HRM adviseur, mail: m.rijkse@itsfoil.nl.

ITS B.V. is 1 van de erkende organisaties.
Overzicht van alle organisaties