Werk&Mantelzorg

Livio

Erkend mantelzorgvriendelijk sinds: 20 november 2013

Livio biedt met haar diensten en producten toegevoegde waarde op het gebied van zorg, wonen en gezondheid. Livio heeft 27 vestigingen in Nederland waar 2500 medewerkers werken en 950 vrijwilligers. Het hoofdkantoor is gevestigd in Enschede.

Welke concrete acties hebt u uitgevoerd om medewerkers bewust te maken van het thema?

 • Er is een werkgroep Werk en Mantelzorg opgericht bestaande uit HRM, management en de kwaliteitsfunctionaris.
 • Er is aandacht gevraagd voor het thema werk en mantelzorg middels presentaties aan teamleiders en management.
 • Er is een onderzoek/ nulmeting gehouden naar de beleving van het thema werk en mantelzorg in de gehele organisatie.
 • Er zijn posters over het thema opgehangen door de organisatie, brochures voor mantelzorgers en leidinggevenden uitgereikt op alle afdelingen.
 • Er is publiciteit over de thematiek te vinden via ons intranet en Facebook.
 • Er is een productie film gemaakt over een werknemer met mantelzorgtaken binnen Livio.
 • Er wordt aandacht aan besteed tijdens de Dag van de Mantelzorg; een attentie op alle locaties voor werknemers (al dan niet met mantelzorgtaken) en klanten.

Welke concrete stappen hebt u gezet om het thema te implementeren en te borgen in de organisatie:

 • Mantelzorg is thema bij gesprekken tussen leidinggevende en medewerker.
 • Jaarlijkse aandacht voor Mantelzorg rondom de Dag de dag van de Mantelzorg.
 • Het onder de aandacht brengen van mogelijke faciliteiten en regelingen bij de teamleiders, zoals zorgverlof, flexibele werktijden.
 • Naar aanleiding van de onderzoeksresultaten nulmeting (oktober 2013) worden er nadere borgingsactiviteiten geïmplementeerd:
  • Thema mantelzorg als onderdeel van HRM beleid.
  • Aandacht voor mantelzorg bij jaargesprekken.
  • Workshop voor leidinggevende en/of werknemers met mantelzorgtaken.

Zij zijn begeleid door Jong en Veer, een mantelzorgadviesbureau voor bedrijven en gemeenten: www.jongenveer.nl.

Livio is 1 van de erkende organisaties.
Overzicht van alle organisaties