Werk&Mantelzorg

Lundbeck

Erkend mantelzorgvriendelijk sinds: 10 november 2018

Lundbeck is een van de weinige farmaceutische bedrijven op de wereld met volledige integratie van alle disciplines voor de ontwikkeling van geneesmiddelen, die uitsluitend gericht zijn op de behandeling van psychiatrische en neurologische aandoeningen. Al 70 jaar zijn we voorloper op het gebied van onderzoek binnen de neurowetenschappen. Onze belangrijkste aandachtsgebieden zijn depressie, schizofrenie, Parkinson en de ziekte van Alzheimer.
Lundbeck Nederland werd in 1947 opgericht en elke dag weer spannen wij ons in voor betere behandelingen en voor een beter leven voor mensen die leven met psychiatrische en neurologische aandoeningen. Er werken 11 personen.

Welke concrete acties heeft uw organisatie uitgevoerd om medewerkers bewust te maken van het thema?

 • Inhoudelijk overleg gevoerd door Country Manager en Medical Science Liaisons met de adviesorganisatie en Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen over het onderwerp mantelzorg en werk op 2 momenten (maart en 9 okt 2018).
 • Plan van aanpak gedefinieerd tijdens een managementvergadering met de volgende concrete actiepunten:
  – Tijdens een bijeenkomst wordt een presentatie gegeven over het onderwerp mantelzorg en werk met als doel bewustwording te vergroten en draagvlak te creëren om met dit onderwerp aan de slag te gaan.
  – Tekst over mantelzorg opgenomen in het Arbeidsreglement “Werken bij Lundbeck”.
  – Benoemen van contactpersonen voor mantelzorgers.

Hoe bevordert u de dialoog tussen leidinggevenden, mantelzorgers en collega’s?

 • Alle collega’s worden uitgenodigd voor een bespreking (1 november 2018), waarbij op een interactieve manier aandacht besteed zal worden aan het onderwerp, met als doel bewustwording te creëren m.b.t. de uitdagingen waar mantelzorgers mee te maken hebben en waar medewerkers op termijn zelf ook mee te maken kunnen krijgen.
 • Leidinggevenden zullen actief vragen naar hoe het gaat met alle collega’s die mogelijk of bekend, zorg met werk combineren. Ook zullen medewerkers zelf gestimuleerd worden dit onderwerp aan te kaarten en hiertoe zijn contactpersonen benoemd en bekend gemaakt.
 • Bij het aannemen van nieuwe medewerkers worden zij gewezen op de notitie en de visie van Lundbeck omtrent mantelzorg in het Arbeidsreglement “Werken bij Lundbeck”.

Welke maatwerkoplossingen zijn in de organisatie mogelijk en hoe is dit geregeld?

 • Bij Lundbeck Nederland heerst een open en informele organisatiecultuur waarin medewerkers gestimuleerd worden om openheid te geven over knelpunten waar ze in hun werk tegen aan lopen, dus ook met betrekking tot de balans in mantelzorg en werk.
 • De mogelijkheid van flexibele werktijden en tot thuiswerken worden indien nodig benut.
 • De verlofregelingen zijn beschreven in het document “Werken bij Lundbeck”.
 • De visie van Lundbeck en het beleid is nu toegevoegd in een notitie over het onderwerp mantelzorg en werk. Hierin wordt de gedeelde verantwoordelijkheid besproken voor het zoeken van maatwerkoplossingen door in gesprek te gaan met de leidinggevende en collega’s.

Welke concrete stappen hebt u gezet om het thema te implementeren en te borgen in de organisatie?

 • Lundbeck Nederland heeft in het Arbeidsreglement een nieuwe mantelzorgvriendelijke passage opgenomen.
 • Gaat met nieuwe medewerkers het gesprek aan over hun thuis/zorgsituatie. Daarbij wijzen ze de nieuwe medewerker op de mogelijkheden in het arbeidsreglement.
 • Maakt mantelzorg bespreekbaar tijdens functioneringsgesprekken.
 • Gaat zo snel mogelijk met de medewerker in gesprek wanneer bekend wordt dat hij/zij mantelzorgtaken heeft. Er wordt dan besproken of de combinatie werk en mantelzorg te combineren is of dat er aanpassingen nodig zijn.
 • Jaarlijks aandacht voor thema rondom de Dag van de Mantelzorg.
 • Erkenning Mantelzorg vriendelijk bedrijf wordt op de website geplaatst: Lundbeck.nl.
Lundbeck is 1 van de erkende organisaties.
Overzicht van alle organisaties