Werk&Mantelzorg

Meander Groep Zuid Limburg

Erkend mantelzorgvriendelijk sinds: 20 januari 2016

Meander is, als maatschappelijk ondernemer, werkzaam in de regio Parkstad en aangrenzende gebieden. Ervan uitgaande dat ouderen en chronisch zieken veel waarde hechten aan onafhankelijkheid en veiligheid, leveren wij 24 uur per dag diensten bij mensen thuis en dicht bij huis. Voor de kleine groep waarvoor zelfstandig wonen niet meer haalbaar is, bieden wij woonvoorzieningen aan; waar mogelijk kleinschalig en per wijk opgezet.

Welke concrete acties heeft uw organisatie uitgevoerd om medewerkers bewust te maken van het thema?

Het personeelsbeleid is doorgelicht een aangevuld met het thema mantelzorg. Binnen de HR-tools zijn de aanpassingen verwerkt en op intranet is het thema uitgebreid uitgewerkt. Er is over het thema uitgebreid gecommuniceerd via intranet, nieuwsbrieven en personeelsblad.  Er is een aandachtsfunctionaris mantelzorg benoemd die mantelzorgende medewerkers en hun manager kan ondersteunen. Hij heeft in alle MT’s een presentatie gegeven over het thema en de ondersteuningsmogelijkheden die geboden kunnen worden.

 • Periodieke aandacht en uitleg over het thema in nieuwsbrief MGZL
 • Periodieke aandacht en uitleg over het thema in  nieuwsbrief P&O
 • Jaarlijks agendapunt tijdens het werkoverleg,
 • Jaarlijks agendapunt tijdens het managementteam
 • Jaarlijks agendapunt tijdens het MOM (medezeggenschap op maat) overleg.

Hoe bevordert u de dialoog tussen leidinggevenden, mantelzorgers en collega’s ?

 • Communicatie: Periodieke aandacht en uitleg over het thema in nieuwsbrief MGZL, nieuwsbrief P&O, werkoverleggen, managementteam, MOM (medezeggenschap op maat) overleg, individuele aandachtsgesprek.

Welke maatwerkoplossingen zijn in de organisatie mogelijk en hoe is dit geregeld?

 • Verlofregelingen: Medewerkers die mantelzorgtaken verrichten en dientengevolge (tijdelijk) ondersteuning nodig hebben bij het verrichten van hun werk, kunnen gebruik maken van de verschillende verlofregelingen die gelden als er sprake is van mantelzorgtaken. Bij de toepassing van deze regeling zal de voortgang van het primaire proces en de mogelijkheden binnen de organisatie-eenheid / afdeling door de manager bekeken worden. In overleg met de medewerker zal er een passende regeling getroffen worden.
 • De regelingen worden actief bekend gemaakt.
 • Manager en mantelzorger zoeken samen naar maatwerkoplossingen. De aandachtsfunctionaris kan hier ondersteuning in bieden en is op afroep beschikbaar.
 • Flexibele werktijden (afhankelijk van functie)
 • Tijdelijk minder werken.
 • Thuiswerken.
 • Maatwerkafspraken voortvloeiend uit een individueel gesprek met de medewerker die mantelzorgtaken heeft.

Welke concrete stappen hebt u gezet om het thema te implementeren en te borgen in de organisatie:

 • Werving- en selectiebeleid: binnen de vacaturestelling wordt aangegeven dat MGZL beschikt over mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid.
 • Aandachtsgesprek: in het aandachtsgesprek is bij de balans tussen werk en privé het thema mantelzorg toegevoegd.
 • Aandachtsfunctionaris: er is een aandachtsfunctionaris mantelzorg benoemd die, indien gewenst, ondersteuning kan bieden aan medewerkers die mantelzorgtaken verrichten in combinatie met hun werk en waarbij overbelasting dreigt.
 • Mantelzorgondersteuning op Meander Vandaag (intranetpagina). Onder ‘ kennis en kunde’ een rubriek ‘Mantelzorgondersteuning’.
 • Jaarlijks wordt aandacht besteed aan het thema tijdens de Dag van de Mantelzorg.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met de heer Heffels (directeur P&O), via 045 567 6888045 of 045 567 – 567 6888.

Meander Groep Zuid Limburg is 1 van de erkende organisaties.
Overzicht van alle organisaties