Werk&Mantelzorg

Medlon

Erkend mantelzorgvriendelijk sinds: 1 april 2016

Medlon BV heeft medische laboratoria in regio Twente. Medlon werkt voor huisartsen en specialisten en richt zich op het leveren van medische diagnostiek en trombosezorg en loopt voorop in de ontwikkeling van de medische laboratoria in ons land.

Bij Medlon zijn ongeveer 450 medewerkers werkzaam. Er is één hoofdvestiging in Enschede en twee nevenvestigingen.

Welke concrete acties heeft uw organisatie uitgevoerd om medewerkers bewust te maken van het thema?:

 • Onderwerp van gesprek tussen medewerker en leidinggevende.
 • Elke medewerker met mantelzorgtaken krijgt een maatwerkoplossing die voor alle partijen acceptabel is.
 • Onderwerp is besproken in de medewerkersbijeenkomsten.
 • Bedrijfsarts is nauw betrokken bij vragen rondom belastbaarheid, zowel preventief als curatief.

Hoe bevordert u de dialoog tussen leidinggevenden, mantelzorgers en collega’s ?.

 • Belastbaarheid is onderwerp in het jaargesprek.
 • Vanuit HR wordt in de maandelijkse gesprekken met de leidinggevenden hiernaar gevraagd en hulp aangeboden in de gespreksvoering. 

Welke maatwerkoplossingen zijn in de organisatie mogelijk en hoe is dit geregeld?

 • Maatwerkoplossingen met leidinggevende, medewerker en waar gewenst HR en bedrijfsarts.
 • Daarin kunnen (tijdelijk) flexibele werktijden, ander rooster, gebruik mogelijkheden (onbetaald) verlof, andere werkplek of wat op dat moment passend is worden bepaald. De afspraken leggen we vast zodat medewerker en werkgever duidelijk weten wat er is afgesproken. Ook het evaluatiemoment wordt vooraf afgesproken en waar nodig eerder ingepland. 

Welke concrete stappen hebt u gezet om het thema te implementeren en te borgen in de organisatie:

 • Jaarlijks onderwerp van gesprek.
 • Bij frequent verzuimgesprek ook vragen naar eventuele taken als mantelzorger die tot dan toe nog niet bekend zijn.
 • In de cao zijn hierover al passages vast gelegd.

Voor vragen en/of meer informatie kunt u contact opnemen met Tamara Gilberts (Manager HR) via t.gilberts@medlon.nl of 088-4633394.

Medlon is 1 van de erkende organisaties.
Overzicht van alle organisaties