Werk&Mantelzorg

MEE & de Wering

Erkend mantelzorgvriendelijk sinds: 23 april 2020

MEE & de Wering zorgt ervoor dat iedereen die (tijdelijk) ondersteuning nodig heeft, optimaal kan mee doen aan de samenleving. Wij staan voor een samenleving waar voor iedereen een gelijkwaardige plaats is. Een samenleving waarin iedereen ertoe doet en die mensen insluit in plaats van uitsluit. We zetten ons hiervoor in met 220 medewerkers.

Welke  acties heeft uw organisatie uitgevoerd om medewerkers bewust te maken van het thema?

  • Gesprek met medewerkers over wat ze nodig hebben
  • Beleidsstuk gemaakt hoe werk en mantelzorg te borgen
  • Het belangrijkste communicatiemiddel binnen onze organisatie is de portal (intranet). Daar plaatsen we iedere maand een nieuwsbericht over werk en mantelzorg en is tevens een pagina ingericht over het onderwerp (zie bijlage).
  • Inzet van een mantelzorgcoach

Hoe bevordert u de dialoog tussen leidinggevenden, mantelzorgers en collega’s

Wij plaatsen regelmatig berichten op het intranet om aandacht te besteden aan het onderwerp ‘werk en mantelzorg’ om daarmee ook het onderwerp meer bespreekbaar te maken. Daarbij wordt ook gewezen op de mogelijkheid om het gesprek aan te gaan met de leidinggevende of de interne mantelzorgcoach. We merken dat veel medewerkers geen hoge drempel ervaren om hun mantelzorg activiteiten met collega’s en leidinggevende te delen. Managers zijn ook redelijk goed op te hoogte van wat er speelt bij hun personeel.

Welke maatwerkoplossingen zijn in de organisatie mogelijk en hoe is dit geregeld?

In de meeste functies is flexibel werken geen probleem. Medewerkers zijn ”baas” over eigen agenda dus kunnen zelf bepalen wanneer zij hun werk uitvoeren en afspraken inplannen. Men kan van werkdagen wisselen, met werktijden schuiven, thuis werken of de ene week wat extra werken waardoor de andere week wat minder gewerkt hoeft te worden. Ook kan tijdelijk het takenpakket van de medewerker wat aangepast worden. Wij werken met 2 CAO’s die bepaalde arbeidsvoorwaarden beschikbaar stellen om o.a. in te kunnen zetten voor mantelzorgtaken. Daarnaast zijn er wettelijke regelingen waar medewerkers gebruik van kunnen maken. MEE & de Wering heeft een mantelzorgcoach in dienst die tevens collega’s op weg kunnen helpen in hun situatie.

Welke stappen hebt u gezet om het thema te implementeren en te borgen in de organisatie:

In augustus 2019 hebben wij binnen één van onze regio’s een bijeenkomst gehouden om informatie op halen bij de medewerkers die werk en mantelzorg combineren, om zo hun ervaringen en oplossingen gebruiken om de combinatie van mantelzorg en betaald werken te verbeteren voor alle medewerkers binnen de organisatie. Hieruit is een advies voor het MT uitgekomen waarin wat voorstellen worden gedaan. Het MT heeft deze voorstellen bijna allemaal overgenomen (okt. 2019). Hierna zijn we begonnen het thema meer aandacht te geven: regelmatig nieuwsberichten plaatsen en het onderwerp ”Werk en Mantelzorg” als vast item als naslagwerk op intranet gezet. In februari 2020 hebben we getoetst bij de regiomanagers hoe zij de aandacht voor het thema ervaren en of zij de gevolgen hiervan merken. Ze gaven aan dat we best veel instrumenten inzetten zoals die beschikbaar zijn in de cao en de wet, we hebben ook goed in beeld wie mantelzorger zijn, mensen durven dit zeker bespreekbaar te maken, maar op zo’n moment zou de vraag ook moeten zijn: sta je er alleen voor als mantelzorger of is er ook nog andere familie of mensen uit het netwerk waarmee je de last kunt verdelen? We kunnen als werkgever dus eigenlijk meer doen in preventief stadium zodat het niet tot extra belasting hoeft te komen. Met dit signaal gaan we verder aan de slag door o.a. Fit, vitaal en gezond het eerste half jaar van 2020 breed aandacht te geven en uit te werken binnen MEE & de Wering.

Voor meer informatie over de aanpak van MEE & de Wering kunt u contact opnemen met Martijn Tillema, m.tillema@werkenmantelzorg.nl

MEE & de Wering is 1 van de erkende organisaties.
Overzicht van alle organisaties