Werk&Mantelzorg

MEE Plus Drechtsteden

Erkend mantelzorgvriendelijk sinds: 19 juni 2017

MEE ondersteunt mensen met een (vermoeden van een) beperking, bijvoorbeeld een lichamelijke, verstandelijke beperking, chronische ziekte of een vorm van autisme en ouderen. MEE Plus telt 6 vestigingen met het hoofdkantoor in Hendrik-Ido-Ambacht en er werken 250 medewerkers.

Welke concrete acties heeft uw organisatie uitgevoerd om medewerkers bewust te maken van het thema?

 • Presentatie over het thema aan het MT en de OR.
 • Onderzoek/nul-meting naar beleving combinatie werk en mantelzorg op werkvloer.
 • Bespreken uitkomsten met teammanagers en terugkoppeling binnen de organisatie.
 • Teammanagers thema besproken binnen teams.
 • Berichten op intranet, in nieuwsbrieven.
 • Op de HRM Portal op ons intranet staat een vaste pagina met informatie over de mogelijkheden. Insteek: werk en mantelzorg is maatwerk.
 • Posters over het thema ophangen door de organisatie.

Hoe bevordert u de dialoog tussen leidinggevenden, mantelzorgers en collega’s?

 • Thema wordt besproken in het functioneringsgesprek.
 • Thema wordt besproken in teamoverleggen.
 • Teammanagers zijn voorgelicht in een overleg.
 • Binnenkort volgt een mantelzorglunch voor werkende mantelzorgers en geïnteresseerden, om verder te praten over het onderwerp. Wat gaat goed en waar lopen zij tegen aan?

Welke maatwerkoplossingen zijn in de organisatie mogelijk en hoe is dit geregeld?

 • Wij zoeken samen naar maatwerkoplossingen
 • Flexibele tijden, eventueel tijdelijk verlaging contracturen
 • Thuiswerken
 • Inzet van PBL uren
 • Verlofregelingen

Welke concrete stappen hebt u gezet om het thema te implementeren en te borgen in de organisatie:

 • We gaan met een medewerker in gesprek wanneer bekend wordt dat hij/zij mantelzorgtaken heeft. Er wordt dan besproken of de combinatie werk en mantelzorg te combineren is of dat er aanpassingen nodig zijn.
 • We wijzen medewerkers op mogelijkheden vanuit wet- en regelgeving.
 • We maken mantelzorg bespreekbaar op daartoe geëigende momenten, zoals tijdens functioneringsgesprekken en teaamoverleggen.
 • We geloven in Maatwerk!
 • Jaarlijks aandacht voor thema rondom de Dag van de Mantelzorg voor mantelzorgers in het werkgebied, waaronder ook eigen medewerkers.

Voor vragen of meer informatie, kunt u contact opnemen met: Manon Stam, Adviseur marketing en communicatie, mail: manon.stam@meeplus.nl.

Persbericht uitreiking Erkenning aan 8 werkgevers

MEE Plus Drechtsteden is 1 van de erkende organisaties.
Overzicht van alle organisaties