Werk&Mantelzorg

MantelzorgNL

Erkend mantelzorgvriendelijk sinds: 18 april 2013

MantelzorgNL  is de landelijke vereniging die opkomt voor iedereen die zorgt voor een ander. Als familielid, buur, vriend of ‘gewoon’ uit solidariteit. Als mantelzorger of zorgvrijwilliger. Er zijn ongeveer 8.000 mantelzorgers en 200 belangenbehartigers mantelzorg lid van MantelzorgNL. Daarnaast zijn er ruim 330 lokale en regionale organisaties lid. Dit zijn organisaties die mantelzorgers ondersteunen of vrijwilligers inzetten. MantelzorgNL heeft 43 medewerkers en is gevestigd in Zeist.

Welke concrete acties hebt u uitgevoerd om medewerkers bewust te maken van het thema?

  • Onderzoek/nulmeting door vragenlijsten te laten invullen door werkende mantelzorgers en leidinggevenden.
  • Bijeenkomsten organiseren met werkende mantelzorgers en een bijeenkomst met leidinggevenden.
  • Het beleid toegelicht en bespreekbaar gemaakt in het programma- en afdelingsoverleg.
  • Berichten en beleid op Intranet geplaatst.

Welke concrete stappen hebt u gezet om het thema te implementeren en te borgen in de organisatie:

  • Het mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid is geactualiseerd en geimplementeerd.
  • In de wervings- en selectieprocedure wordt  het mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid uitgelegd.
  • Mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid is onderdeel van de HR-gesprekscyclus. In de gesprekken wordt geïnformeerd naar de balans tussen werk en privé en bekeken of er sprake is van een mantelzorgsituatie.
  • In het werkoverleg tussen medewerker en leidinggevende komt de balans tussen werk en privé aan de orde.
  • Wanneer duidelijk is dat er sprake is van een mantelzorgsituatie, maken werknemer en leidinggevende afspraken over de wijze waarop werk en zorg kan worden gecombineerd. Er komt een maatwerkoplossing die past bij de specifieke situatie en belastbaarheid van de medewerker.
  • Tijdens de Dag van de Mantelzorg worden mantelzorgers binnen MantelzorgNL die daar prijs op stellen, in het zonnetje gezet.

Heeft u vragen over de aanpak van Mezzo, neem dan contact op met Harriet Prins, personeelsfuntionaris, mail: h.prins@mezzo.nl, of telefoon: 030 6592222.

MantelzorgNL is 1 van de erkende organisaties.
Overzicht van alle organisaties