Werk&Mantelzorg

Minters

Erkend mantelzorgvriendelijk sinds: 9 november 2016

Minters ondersteunt burgers die een steuntje in de rug kunnen gebruiken zodanig, dat zij voor zichzelf kansen creëren om een gelukkiger en evenwichtiger leven te leiden. Bij Minters zijn 110 personen werkzaam.  

Welke acties hebt u uitgevoerd om medewerkers bewust te maken van het thema? 

 • Onderzoek/nulmeting naar beleving combinatie werk en mantelzorg op werkvloer.
 • Presentatie aan het management over de mogelijkheden van verlof en mantelzorg.
 • Informatie op intranet over de mantelzorg in combinatie met werk en privé.
 • Interview met medewerkster die mantelzorg verleent.

Hoe bevordert u de dialoog tussen leidinggevenden, mantelzorgers en collega’s? 

 • Mantelzorg is opgenomen als bespreekpunt in de jaargesprekken (formulier).
 • Thema is besproken in het teamoverleg /afdelingsoverleg.

Welke maatwerkoplossingen zijn in de organisatie mogelijk en hoe is dit geregeld? 

 • Leidinggevende en mantelzorger zoeken samen naar maatwerkoplossingen.
 • Flexibele werktijden, afhankelijk van de functie.
 • Verlofsparen.
 • Tijdelijk minder werken middels financiering uit het loopbaanbudget.
 • Thuiswerken.
 • Er wordt actief gewezen op de mogelijkheid van gebruik wettelijke verlofregelingen.

Welke stappen hebt u gezet om het thema te implementeren en te borgen in de organisatie: 

 • Minters heeft een mantelzorgvriendelijke regeling als aparte notitie geschreven.
 • Bij de selectie van nieuwe medewerkers zal worden gewezen op de mogelijkheid van mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid.
 • Mantelzorg wordt besproken in het jaargesprek en in functioneringsgesprekken van medewerkers die mantelzorger zijn.
 • De leidinggevende gaat zo snel mogelijk met de medewerker in gesprek wanneer bekend wordt dat hij/zij mantelzorgtaken heeft. Er wordt dan besproken of de combinatie werk en mantelzorg te combineren is of dat er aanpassingen nodig zijn.
 • Jaarlijks aandacht voor thema rondom de Dag van de Mantelzorg.

Voor vragen en/of meer informatie over de aanpak van Minters kunt u contact opnemen met Margreet Woessner, m.woessner@werkenmantelzorg.nl

Notitie mantelzorgvriendelijk beleid

Minters is 1 van de erkende organisaties.
Overzicht van alle organisaties