Werk&Mantelzorg

Movisie

Erkend mantelzorgvriendelijk sinds: 9 augustus 2016

Movisie is het landelijke kennisinstituut en adviesbureau voor kennis en aanpak van sociale vraagstukken. Wij werken aan een samenleving waarin iedereen zijn kwaliteiten en vaardigheden zo goed mogelijk kan inzetten. Voor overheden, burgers, professionals en hun organisaties ontwikkelt, verzamelt en verspreidt Movisie diepgaande en praktijkgerichte kennis. Door onze kennis en ervaring ook in de praktijk toe te passen, zorgen we voor een voortdurende verbinding tussen de werelden van beleid, wetenschap en praktijk. Movisie laat kennis stromen. Er werken 150 mensen bij Movisie.

Welke concrete acties heeft uw organisatie uitgevoerd om medewerkers bewust te maken van het thema?

 • Er is een Quickscan gehouden onder medewerkers om in beeld te krijgen hoeveel mantelzorgers er bij Movisie werken en hoe de combinatie werk en zorgtaken wordt ervaren.
 • In het afgelopen jaar zijn er vier informatieve berichten op intranet geweest over mantelzorg.
 • Er wordt aandacht aan het thema besteed tijdens de jaarlijkse doelstellingen- en beoordelingsgesprekken.
 • Er is aandacht aan het thema besteed tijdens onze ‘soulfoodlunches’: bijeenkomsten die een aantal keer per jaar worden gehouden, waarbij een medewerker als ervaringsdeskundige een persoonlijk verhaal aan alle collega’s vertelt, waarbij ook een link gelegd wordt naar de professionele situatie (Movisie als kennisinstituut). In het afgelopen jaar hebben drie keer mantelzorgers hier hun verhaal gedaan. 

Hoe bevordert u de dialoog tussen leidinggevenden, mantelzorgers en collega’s?

 • Het thema wordt besproken tijdens de jaarlijkse doelstellingen- en beoordelingsgesprekken.
 • Het thema wordt besproken tijdens werkoverleggen.

Welke maatwerkoplossingen zijn in de organisatie mogelijk en hoe is dit geregeld?

 • In overleg tussen teamcoach, mantelzorger en HRM wordt gezocht naar maatwerkoplossingen.
 • Flexibele werktijden
 • Tijdelijk extra gewerkte uren opsparen
 • Tijdelijk minder werken en dat later compenseren door meer te werken
 • Extra verlof kopen vanuit het Individueel Keuzebudget, dit budget bedraagt ca. 18% van het salaris
 • Vitaliteitsuren opnemen uit het Loopbaanbudget en/of dit budget omzetten in extra verlofuren. Dit budget is specifiek bedoeld voor duurzame inzetbaarheid en kan gebruikt worden voor een goede balans tussen werk en zorgtaken.
 • Mogelijkheden voor thuiswerken
 • Gedeeltelijk betaald zorgverlof opnemen
 • Tijdelijk de werkbelasting aanpassen

Welke concrete stappen hebt u gezet om het thema te implementeren en te borgen in de organisatie?

 • In het personeelshandboek op intranet is een artikel opgenomen over mantelzorg, waarin de mogelijkheden genoemd worden.
 • Teamcoaches spreken regelmatig met medewerkers die mantelzorg geven over de combinatie werk/zorgtaken.
 • Op het voortgangs- en beoordelingsformulier is ruimte om mantelzorg bespreekbaar te maken door specifiek naar de persoonlijke situatie van de medewerker te vragen.
 • Een aantal keer per jaar wordt op intranet aandacht besteed aan mantelzorgers.
 • Jaarlijks op 10 november (Dag van de Mantelzorg) staat er een bericht op intranet over mantelzorg(ers).
 • Er zijn mogelijkheden gecreëerd om met de arbodienst te spreken tijdens het arbeidsomstandighedenspreekuur, indien de combinatie werk/zorgtaken uit balans raakt of dreigt te raken.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met Monica Schoemaker, Hoofd HRM, mail: m.schoemaker@movisie.nl of bel: 030-7892194. 

Movisie is 1 van de erkende organisaties.
Overzicht van alle organisaties