Werk&Mantelzorg

Nationale Nederlanden

Erkend mantelzorgvriendelijk sinds: 10 november 2017

NN helpt mensen bij het veiligstellen van hun financiële toekomst. Om deze missie vorm te geven, gebruikt NN de drie kernwaarden: care, clear, commit. Deze waarden geven uitdrukken aan datgene wat het bedrijf koestert, gelooft en naar streeft. Het biedt niet allen houvast, maar het inspireert ook. “Life matters. Our customers matter. Our work matters.”
Bij NN werken in Nederland circa 8900 medewerkers.

Welke concrete acties heeft uw organisatie uitgevoerd om medewerkers bewust te maken van het thema?

 • Op intranet is een pagina ingericht met informatie, tips, tools en doorverwijzing naar begeleiding en ondersteuning intern en naar externe hulpverlenende instanties.
 • Er zijn 2 mantelzorgbijeenkomsten gehouden in oktober, we willen begin 2018 vervolgbijeenkomsten organiseren.
 • Bedrijfsmaatschappelijk werkers, bedrijfsartsen en profesionals hebben aandacht voor mantelzorgers
 • Er zijn folders verspreid.
 • We gaan in het najaar een filmpje maken met mantelzorgers en dit wordt op intranet geplaatst.

Hoe bevordert u de dialoog tussen leidinggevenden, mantelzorgers en collega’s?

 • Het thema wordt besproken als het aan de orde is/komt. Het is geen vast onderdeel van gesprekken.
 • In oktober zijn de eerste 2 bijeenkomsten gehouden voor leidinggevenden en mantelzorgers. Dit krijgt vervolg in 2018.
 • Het thema was onderdeel van de Value Week van NN in het kader van de values Clear, Care & Commit.

Welke maatwerkoplossingen zijn in de organisatie mogelijk en hoe is dit geregeld?

 • Leidinggevende en mantelzorger zoeken samen naar maatwerkoplossingen
 • We zetten de dialoog centraal tussen medewerker en manager. Dat resulteert in afspraken over thuiswerken, begin/eindtijden, (tijdelijk) minder uren werken, opnemen van kort- of langdurig zorgverlof.
 • Wettelijke verlofregelingen volgens de CAO

Welke concrete stappen hebt u gezet om het thema te implementeren en te borgen in de organisatie:

 • Op intranet is een pagina ingericht met informatie, tips, tools en doorverwijzing naar begeleiding en ondersteuning intern en naar externe hulpverlenende instanties.
 • Er zijn 2 mantelzorgbijeenkomsten gehouden en folders verspreid.
 • Bedrijfsmaatschappelijk werkers, bedrijfsartsen en profesionals hebben aandacht voor mantelzorgers.
 • Er komt een filmpje met mantelzorgers op het intranet.
 • Conform de afspraken in de CAO blijven we aandacht besteden aan het thema werk en mantelzorg.
 • Ook volgend jaar zullen weer workshops/bijeenkomsten over werk en mantelzorg worden georganiseerd.
 • Jaarlijks aandacht voor het thema rond de Dag van de mantelzorg.

De volgende passage heeft NN opgenomen in haar cao:

Het aantal mantelzorgers in Nederland is substantieel en groeiend. Ook bij NN werken medewerkers met mantelzorgtaken. Deze mantelzorgtaken worden niet altijd als zodanig herkend door de mantelzorger en manager. De cao-partijen
hebben afgesproken dat NN informatie zal bieden over het herkennen van mantelzorg, het omgaan met deze taken in relatie tot het werk en managers zal stimuleren om de mantelzorgtaken te bespreken. NN zal ervoor zorgen dat
managers en medewerkers informatie kunnen krijgen en verwezen kunnen worden naar in mantelzorg gespecialiseerde organisaties. Heb je mantelzorgtaken, bespreek je mantelzorg dan met je manager.

Nationale Nederlanden is 1 van de erkende organisaties.
Overzicht van alle organisaties