Vragen? Bel 0343 - 477 890
Werk&Mantelzorg

Nederlands adviesbureau voor RIsicomanagement (NAR)

Erkend mantelzorgvriendelijk sinds: 25 april 2012

Welke concrete acties hebt u uitgevoerd om medewerkers bewust te maken van het thema?

  • Presentatie Werk en Mantelzorg aan directie en HRM.
  • Uitvoeren en bespreken resultaten van thermometer Werk en Mantelzorg met directie en HRM.
  • Posters over het thema en kaarten ben jij ‘1 op de 8’ onder werknemers verspreid.
  • Boekje ‘Vanzelfsprekend’ aan werknemers verstrekt.

Om het thema te implementeren en te borgen in de organisatie zijn de volgende stappen gezet:

  • Aandacht voor mantelzorgtaken van werknemer tijdens functioneringsgesprekken.
  • Verstrekking van ondersteuningsaanbod van diverse aanbieders als Steunpunt Mantelzorg, Zorgverzekeraars, vakbonden voor werkende mantelzorgers en communicatie hierover intern.
  • Cursusaanbod ‘De kunst van het zorgen en loslaten’ voor werkende mantelzorgers.

Zij zijn begeleid door Jong en Veer, een mantelzorgadviesbureau voor bedrijven en gemeenten: www.jongenveer.nl.

Heeft u vragen over de aanpak van het Nederlands adviesbureau voor Risicomanagement, neem dan contact op met mevrouw Y. De Bruijn, HRM medewerker. Telefoonnummer:  053 432 51 00

Website Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement

Nederlands adviesbureau voor RIsicomanagement (NAR) is 1 van de erkende organisaties.
Overzicht van alle organisaties