NH Hotels

Erkend mantelzorgvriendelijk sinds: 10 november 2017

NH Hotel Group committeert zich aan het bieden van duurzame, consistente en efficiente hotel diensten voor haar klanten, aandeelhouders, partners, werknemers en de maatschappij.

Welke concrete acties heeft uw organisatie uitgevoerd om medewerkers bewust te maken van het thema?

 • Er is een mail naar de medewerkers gestuurd met informatie over (ondersteuningsmogelijkheden) combinatie werk en mantelzorg.
 • De afdelingshoofden hebben een presentatie gekregen over werk en mantelzorg.
 • Er wordt een flyer ontworpen om te kunnen verspreiden.

Hoe bevordert u de dialoog tussen leidinggevenden, mantelzorgers en collega’s?

 • Zodra medewerker aangeeft mantelzorger te zijn of bij vermoeden van leidinggevende dat het lijkt dat er een dis balans tussen privé en werk is.
 • Presentatie aan afdelingshoofden.
 • Mail aan medewerkers over werk en mantelzorg.

Welke maatwerkoplossingen zijn in de organisatie mogelijk en hoe is dit geregeld?

 • Leidinggevende en mantelzorger zoeken samen naar maatwerkoplossingen.
 • Wettelijke verlofregelingen volgens de CAO.

Welke concrete stappen hebt u gezet om het thema te implementeren en te borgen in de organisatie:

 • Presentatie voor afdelingshoofden.
 • Mail aan medewerkers.
 • Ruchtbaarheid aan Erkenning Wij werken mantelzorgvriendelijk.
 • Jaarlijks aandacht voor het thema rond 10 november door opnieuw mail en presentatie onder de aandacht te brengen.
NH Hotels is 1 van de erkende organisaties.
Overzicht van alle organisaties