Werk&Mantelzorg

Océ-Technologies BV

Erkend mantelzorgvriendelijk sinds: 22 maart 2012

Océ-Technologies voert een mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid om hiermee bij te dragen aan een gezonde organisatiecultuur. Océ biedt haar 2400 medewerkers in Venlo de mogelijkheid hun betaalde werk met de vaak intensieve mantelzorgtaken te combineren. Het beleid is gunstig voor een goede balans tussen werk en privé en dat betekent winst voor medewerker én werkgever.

Welke concrete stappen heeft Océ gezet om het thema te implementeren en bekend te maken in de organisatie:

  • Het thema is bekend doordat er actief is gecommuniceerd via de CAO, intranet en het bedrijfsmagazine (wat ook door gezinsleden kan worden gelezen)
  • Mantelzorg is bespreekbaar doordat een interne mantelzorgcoördinator aanwezig is die de mantelzorger met raad en daad kan bijstaan in de mogelijkheden
  • Verlofregelingen zijn intern bekend en kunnen actief worden toegepast. Leidinggevenden en medewerkers zoeken -al dan niet in overleg met de mantelzorgcoördinator- naar een oplossing op maat.

Welke concrete stappen heeft Océ gezet om het thema te borgen in de organisatie:

Om het mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid goed te verankeren is een tekst passage opgenomen in de Océ CAO 2011, welke luidt:

  • “Océ zal in 2011 een coördinatiepersoon aanstellen die mantelzorgers met raad en daad kan bijstaan. Océ staat positief ten opzichte van het verrichten van mantelzorg. Verzoeken van medewerkers tot telewerken en/of het flexibiliseren van werktijden zullen, rekeninghoudend met de bedrijfsomstandigheden, positief worden benaderd. Afwijzingen zullen schriftelijk worden gemotiveerd”.

Hebt u vragen over de aanpak van Océ-Technologies? Neem dan contact op met Marianne Janssen, Mantelzorgcoördinator en HR Manager. Telefoon: 077 359 3986

Océ-Technologies BV is 1 van de erkende organisaties.
Overzicht van alle organisaties