Werk-Mantelzorg

Pameijer

Erkend mantelzorgvriendelijk sinds: 31 januari 2019

Pameijer ondersteunt mensen bij het versterken van hun eigen kracht en het omgaan met belemmeringen. Hierbij betrekken we hun naasten, vrijwilligers, de lokale omgeving. We stimuleren dat mensen – zodra zij dat kunnen – zich inzetten voor anderen. Dit draagt bij aan een samenleving waar iedereen ertoe doet. Pameijer heeft 150 vestigingen en er werken zo’n 2500 medewerkers.

Welke concrete acties heeft uw organisatie uitgevoerd om medewerkers bewust te maken van het thema?

 • Er vindt cyclisch aandacht plaats voor mantelzorg bijvoorbeeld op de Dag vd Mantelzorg en andere lokale initiatieven of overig nieuws, bijv. vanuit gemeente Rotterdam of mogelijkheden bij zorgverzekeringen.
 • Er zijn 2 interactieve personeelsbijeenkomsten geweest in samenwerking met een mantelzorgconsulent.
 • Het thema mantelzorg heeft een eigen omgeving gekregen binnen ons Medewerkersportaal.
 • Er is een (digitale) folder ontwikkeld: Mantelzorgwijzer met verlofregelingen en ondersteuningsmogelijkheden bij Pameijer en daarbuiten. Deze folder is het resultaat van een intern onderzoek naar mantelzorg bij Pameijer in 2016.
 • In 2018 is er met ondersteuning van onze bedrijfsmaatschappelijk werker en adviseur Veilig en gezond werken de “Adempauze” groep prominenter op de Pameijer kaart gezet. Dit is een groepje Pameijer medewerkers die op diverse thema’s collega ’s ondersteunt op het gebied van balans tussen werk en privé (ook met het oog op werkende mantelzorgers). Denk aan: Mindfulness, ademhalingsoefeningen , yoga, etc.

Hoe bevordert u de dialoog tussen leidinggevenden, mantelzorgers en collega’s?

 • Naast de gesprekkencyclus wil Pameijer middels de teamdialoog nog meer ruimte bieden om met elkaar in gesprek te komen en te reflecteren. Er is een set aan werkvormen die teams kunnen gebruiken om de dialoog met elkaar op te pakken.
 • Bedrijfsmaatschappelijk werk en bedrijfsarts zijn alert op dit thema en brengen dit waar nodig ter sprake.

Welke maatwerkoplossingen zijn in de organisatie mogelijk en hoe is dit geregeld?

 • Mantelzorger, manager en of collega’s uit het team zoeken samen naar een maatwerkoplossing.
 • Mogelijkheden die ingezet kunnen worden, zijn:
  • flexibele werktijden
  • tijdelijk een andere werkplek, rekening houdend met de functie.
 • Alle medewerkers Pameijer (en dus ook alle mantelzorgers) kunnen gebruik maken van verlofregelingen:
  • Calamiteitenverlof
  • Kortdurend zorgverlof
  • Langdurend zorgverlof
  • Onbetaald verlof

Welke concrete stappen hebt u gezet om het thema te implementeren en te borgen in de organisatie?

 • Regelmatig wordt er informatie en nieuwsberichten rond dit thema op het medewerkersportaal Pameijer geplaatst.
 • Er wordt jaarlijks aandacht geschonken aan de Dag vd Mantelzorg.
 • Binnen de gesprekkencyclus/dialoog bij Pameijer is er voor de medewerkers de mogelijkheid om de balans werk-privé te bespreken, zowel individueel met de manager als met het hele team.
 • Jaarlijks vindt er een evaluatiegesprek plaats met Esther de Meza, mantelzorgconsulent bij Karaat Mantelzorg. Het doel van de evaluatie is kijken naar waar we staan en delen van nieuwe ontwikkelingen.
 • Er is een workshop gegeven aan leidinggevenden over werk en mantelzorg, mede door een mantelzorgconsulent.

Pameijer is begeleid naar mantelzorgvriendelijk werken door Karaat Mantelzorg.

Pameijer is 1 van de erkende organisaties.
Overzicht van alle organisaties
De erkenning aanvragen